دانلود ترجمه مقاله پاسخ فیزیولوژیک به هورمونهای تثبیت کننده جنسیت در جوانان خواهان تغییر جنسیت – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله پاسخ فیزیولوژیک به هورمونهای تثبیت کننده جنسیت در جوانان خواهان تغییر جنسیت – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله پاسخ فیزیولوژیک به هورمونهای تثبیت کننده جنسیت در جوانان خواهان تغییر جنسیت – الزویر ۲۰۱۸:بررسی های آزمایشگاهی گسترده و مکرر در نوجوانان خواهان تغییر جنسیت، ممکن است غیرضروری باشد. به نظر می رسد که استفاده از هورمونها در جوانان خواهان تغییر جنسیت در سیر درمان تقریباً دو ساله، امن باشد. تلویحات و کمکها: این داده های آینده نگر مشاهده ای، ایمنی استفاده از هورمونهای بین جنسیتی را در جوانان مبتلا به ملال جنسیتی در سیر درمان حداقل دوساله، نشان می دهد. داده هایی که اینجا گزارش شدند ممکن است به ارتقای راحتی فراهم کننده و مراقبت کننده ای کمک کند که با درمان هورمونی در افراد نابالغ و جوان مبتلا به ملال جنسیتی پیش می رود.

عنوان فارسی مقاله:
پاسخ فیزیولوژیک به هورمونهای تثبیت کننده جنسیت در جوانان خواهان تغییر جنسیت
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

 الزویر

Journal: Journal of Adolescent Health – Volume 62, Issue 4, April 2018, Pages 397-401

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Cross-sex hormones; Gender dysphoria; Gender transition; Transgender; Transgender youth
تعداد صفحات ترجمه شده: 13 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Johanna M.D., Vivian M.P.H., Leslie F. Ph.D., M.P.H., Marvin M.D.,
موضوع: ,,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 5 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله هورمونهای تثبیت کننده جنسیت

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده
کلمات کلیدی
هورمونهای زنانه کننده
هورمونهای زنانه کننده
مطالعه کنونی
روشها
رژیمهای هورمونی
تحلیل آماری
نتایج
اطلاعات جمعیت شناختی
جدول 1: ویژگی های توصیفی (نتایج زمینه یابی 58 شرکت کننده دردسترس برای تحلیل).
جدول 2: پارامترهای فیزیولوژیک جوانان خواهان تغییر جنسیت به زن
پارامترهای فیزیولوژیک (جوانان خواهان تغییر جنسیت به مرد)
جدول 3: پارامترهای فیزیولوژیک جوانان خواهان تغییر جنسیت به مرد
بحث


ترجمه چکیده

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تأثیر فیزیولوژیکی هورمونها بر جوانان مبتلا به ملال جنسیتی است. این داده ها، داده های پیگیری در جوانان 23-12 ساله را در دوره دوساله تجویز هورمون نشان می دهد. روشها: این مطالعه طولی آینده نگر در زمان خط پایه در ابتدا، 101 جوان مبتلا به ملال جنسیتی را از میان آنهایی که بین فوریه 2011 و زوئن 2013 به صورت پی درپی برای مراقبت حاضر می شدند، ثبت نام کرد. داده های فیزیولوژیکی در زمان خط پایه و پیگیری، از نمودارهای پزشکی استخراج شدند. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی، تحلیل شدند.
نتایج: از بین 101 شرکت کننده آغازین، داده های فیزیولوژیکی پیگیری مربوط به 59 جوان، بین 21 تا 31 ماه بعد از آغاز تجویز هورمون، جمع شده بود و برای تحلیل در دسترس بود. تغییرات مربوط به پارامترهای سوخت وساز، از نظر بالینی معنادار نبودند، به استثنای سطوح استروئیدهای جنسی که هدف مداخله بودند. نتیجه گیری ها: هر چند تأثیر هورمونها بر بعضی از پارامترهایی که از لحاظ تاریخی مهم بودند، مانند چربی ها، پتاسیم، هموگلوبین و پرولاکتین، از نظر آماری معنادار بودند، اما معناداری بالینی مشاهده نشد. سطوح هورمون که از نظر فیزولوژیکی با هویت جنسیتی فرد هماهنگ باشد، از طریق رژیم دارویی زنانه کننده و مردانه کننده به دست آمد.

بررسی های آزمایشگاهی گسترده و مکرر در نوجوانان خواهان تغییر جنسیت، ممکن است غیرضروری باشد. به نظر می رسد که استفاده از هورمونها در جوانان خواهان تغییر جنسیت در سیر درمان تقریباً دو ساله، امن باشد. تلویحات و کمکها: این داده های آینده نگر مشاهده ای، ایمنی استفاده از هورمونهای بین جنسیتی را در جوانان مبتلا به ملال جنسیتی در سیر درمان حداقل دوساله، نشان می دهد. داده هایی که اینجا گزارش شدند ممکن است به ارتقای راحتی فراهم کننده و مراقبت کننده ای کمک کند که با درمان هورمونی در افراد نابالغ و جوان مبتلا به ملال جنسیتی پیش می رود.


Abstract

PURPOSE:

The purpose of this study was to examine the physiologic impact of hormones on youth with gender dysphoria. These data represent follow-up data in youth ages 12-23 years over a two-year time period of hormone administration.

METHODS:

This prospective, longitudinal study initially enrolled 101 youth with gender dysphoria at baseline from those presenting consecutively for care between February 2011 and June 2013. Physiologic data at baseline and follow-up were abstracted from medical charts. Data were analyzed by descriptive statistics.

RESULTS:

Of the initial 101 participants, 59 youth had follow-up physiologic data collected between 21 and 31 months after initiation of hormones available for analysis. Metabolic parameters changes were not clinically significant, with the exception of sex steroid levels, intended to be the target of intervention.

CONCLUSIONS:

Although the impact of hormones on some historically concerning physiologic parameters, including lipids, potassium, hemoglobin, and prolactin, were statistically significant, clinical significance was not observed. Hormone levels physiologically concordant with gender of identity were achieved with feminizing and masculinizing medication regimens. Extensive and frequent laboratory examination in transgender adolescents may be unnecessary. The use of hormones in transgender youth appears to be safe over a treatment course of approximately two years.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله هورمونهای تثبیت کننده جنسیت

در طی هفت سال گذشته، تعداد جوانانی که در کلینیکهای مخصوص جنسیت، و در موقعیتهای مراقبت اولیه، به دنبال مراقبتهای مربوط به ملال جنسیتی بودند. به صورت قابل توجهی افزایش داشته است [3-1]. ملال جنسیتی به صورت گسترده به عنوان اختلالی فهمیده شده است که در نتیجه یک ناهمخوانی بین جنس تعیین شده فرد در زمان تولد (مرد یا زن) و جنسیت تجربه شده فرد (مرد، زن، هر دو یا هیچکدام) ایجاد می­شود. بسیاری از جوانان مبتلا به ملال جنسیتی، به دنبال مداخله­های پزشکی هستند (دارودرمانی و/یا جراحی) تا ظاهر جسمی خود را به هویت جنسیتی­شان نزدیک­تر سازند. چون درباره تأثیر هورمونهای تثبیت کننده جنسیت در جوانان، داده­های کمی وجود دارد، به همین خاطر، فراهم­کننده­ها، مراقبان و اعضای جامعه درباره ایمنی و کارایی استفاده از این هورمونها در نوجوانان خواهان تغییر جنسیت، هراس دارند. این مقاله، تأثیر فیزیولوژیکی هورمونهای تثبیت کننده جنسیت را در جوانانی که به دنبال گذار جنسیتی جسمی بعد از تقریباً دو سال درمان با داروهای تثبیت­کننده جنسیت هستند، توصیف می­کند.

هر چند وجود ویژگی­های جنسی اولیه اغلب به عنوان منبعی از پریشانی برای جوانان خواهان تغییر جنسیت توصیف می­شود، ایجاد ویژگی­های جنسی ثانویه «نادرست» در حین بلوغ درون­زاد، علت رنج زیادی برای بسیاری از این افراد است. بعضی از این جوانان بیان می­کنند که از رشد جنسی ناهمخوان خود، احساس گیجی می­کنند. برخی احساس می­کنند که مورد خیانت بدن­شان قرار گرفته­اند. و بسیاری از آنها، سطوح بالایی از اضطراب، افسردگی و گاهی اوقات تفکرات و اقدامات خودکشی را تجربه می­کنند [3]. در دهه گذشته دسترسی به مراقبت برای بسیاری از این جوانان، بهبود یافته است، اما کمبود متخصصان پزشکی ماهر و بادانش، همچنان دسترسی به مراقبت برای جوانان خواهان تغییر جنسیت در سراسر کشور را چالش­برانگیز کرده است. کمبود داده­های در دسترس مربوط به پروتکل­ها و پیامدهای پزشکی، به عدم تداوم درباره تجویز، زمان­بندی، دوز و پاسخ مورد انتظار هورمونها کمک کرده است. یک بررسی در هلند نشان می­دهد که درمان هورمونی در نوجوانان که به دنبال جراحی تأیید جنسیت انجام شود، در تخفیف دادن ملال جنسیتی مؤثر است [4]. علی­رغم این یافته­ها، درباره ایمنی استفاده از هورمون در جوانان مبتلا به ملال جنسیتی، نگرانی مداومی در میان متخصصان و بیماران، باقی مانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *