دانلود ترجمه مقاله مهندسی سنتزهای پلی کتاید مدولار برای تولید سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مهندسی سنتزهای پلی کتاید مدولار برای تولید سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مهندسی سنتزهای پلی کتاید مدولار برای تولید سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۸:سنتز میکروبی سوخت های زیستی و مواد شیمیایی صنعتی ادامه یافته و ادامه خواهد یافت تا تبدیل به یکی از زمینه های تحقیقاتی اصلی در طراحی سوخت و ساز و زیست شناسیِ ترکیبی شود، اهمیت چشمگیر و ارزش صنعتی این محصولات، کاهش قابل پیش بینی منابع فسیلی و دغدغه های زیست محیطی دارای نوسان ارائه خواهد شد (۴۶-۴۹). در مقایسه با دیگر معادلات شیمیایی سوخت و سازی نظیر اسید چرب، ایزوپِرِنوئید و مسیر های شیکیمِیت، سنتز زیستی پلی کِتید توسط سنتزهای پلی کِتید (PKSs) پیمانه ای از نوع I به دلیل تنوع و تطبیق پذیری اش اهمیت ویژه ای دارد و سنتزهای پلی کِتید (PKSs) پتانسیل لازم برای تهیه ی ترکیباتی را دارد که فضای شیمیایی منحصر به فردی را اشغال می کنند.

عنوان فارسی مقاله:

مهندسی سنتزهای پلی کتاید مدولار برای تولید سوخت های زیستی و مواد شیمیایی صنعتی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

 الزویر

نظریه فعلی در بیوتکنولوژی – Current Opinion in Biotechnology

کلمات کلیدی فارسی:
 
کلمات کلیدی انگلیسی:  
تعداد صفحات ترجمه شده: 12 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Wenlong Cai, Wenjun Zhang
موضوع:  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 7 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

مقدمه

طراحی سنتز پلی کیتید (PKS) پیمانه ای : گزینش مونومر سازنده

طراحی سنتز پلی کِتید (PKS) پیمانه ای: اصلاح زنجیره ی پلی کِتید در حال پیدایش در خط تولید

طراحی سنتز پلی کِتید (PKS) پیمانه ای: اهمیت برهمکنش های پروتئین-پروتئین

طراحی سنتز پلی کِتید (PKS) پیمانه ای: رهاسازی پلی کِتید

تذکر های آخر


نمونه متن ترجمه

سنتزهای پلی کِتید (PKSs) یکی از پیچیده ترین فاکتورهای سنتز زیستی برای تولید پلی کتیدها با ساختارهای مختلف و فعالیت های زیستی می باشند. این آنزیم ها از لحاظ تاریخی مطالعه شده اند و به منظور ایجاد پلی کِتیدهای غیرطبیعی برای کشف دارو طراحی شدند و همچنین اخیرا برای سنتز سوخت های زیستی و مواد شیمیایی صنعتی به خاطر تنوع و تطبیق پذیری آنها کشف شده اند. در اینجا ما پیشرفت های اخیر در فهم مکانیسمی و طراحی سنتزهای پلی کِتید (PKSs) پیمانه ای برای تولید مواد شیمیایی گرفته شده از پلی کِتید را مرور کرده و دیدگاه ها را نسبت به این کاربرد نسبتا جدید سنتزهای پلی کِتید (PKSs) فراهم می آوریم.


نمونه متن انگلیسی

Polyketide synthases (PKSs) are one of the most profound biosynthetic factories for producing polyketides with diverse structures and biological activities. These enzymes have been historically studied and engineered to make un-natural polyketides for drug discovery, and have also recently been explored for synthesizing biofuels and industrial chemicals due to their versatility and customizability. Here, we review recent advances in the mechanistic understanding and engineering of modular PKSs for producing polyketide-derived chemicals, and provide perspectives on this relatively new application of PKSs.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله سوخت های زیستی

مقدمه

پلی کِتیدها خانواده ی بزرگی از محصولات هستند که به طور وسیعی به عنوان داروها، آفت کش ها، علف کش ها و کاوشگرهای زیستی استفاده می شوند. آنها به وسیله ی سنتزهای پلی کیتید (PKSs ) بیو سنتز می شوند که می توانند در سه گروه (نوع I، نوع II و نوع III) فهرست بندی شوند. جدا از سنتزهای پلی کیتید (PKSs ) نوع II یا III که از آنزیم های جدا از هم تشکیل شده اند مکررا برای تولید آروماتیک ها به کار برده می شوند ]1 ،2[، سنتزهای پلی کِتید (PKSs) نوع I، میلیون سنتزهایی با پهنه های کاتالیستی است که در پیمانه هایی مرتب می شوند که به صورت مجموعه ای با روش خطی، هم به صورت یک جهته و یا به صورت رفت و برگشتی وظیفه ی خود را ایفا می کنند تا مونورمرهای مختلف سازنده ی آسیلکوآنزیم A (CoA) (شکل 1) را به هم متصل سازند ]3[. یک نوع عادی سنتز پلی کیتید (PKS) نوع I حداقل یک پهنه ی آسیل تِرَنسفِراز (AT) را در بر می گیرد که برای انتخاب مونومر سازنده  و بارگذاری مسئول است، یک پهنه ی پروتئین حاملِ آسیل (ACP) که دسته ی 4-phosphopantetheine

دارد تا بتواند بوسیله ی آن زنجیره های پلی کِتید در حال تولد و پهنه ی کِتوسینتاز (KS) را حمل کند که تراکم کِلایزِنی کربوکسیل زدا را برای ازدیاد طول زنجیره کاتالیز می کند. میلیون سنتز های سنتز پلی کیتید (PKS) نیز ممکن است چندین پهنه ی کاتالیستی آزادانه ای  نظیر ketoreductase (KR)، dehydratase (DH)، enoylreductase  (ER) و methyltransferase (cMT) در بر می گیرد. نهایتا طول کامل زنجیره ی پلی کِتید از خط مجموعه آزاد شده است، معمولا توسط پهنه ی  thioesterase(TE)، که در پیِ آن اصلاحات بعدی خط مجموعه توسط آنزیم های مناسب پایین دستی می آید تا محصولات مختلفی با ساختارهای پیچیده بوجود آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *