دانلود ترجمه مقاله سنجش اولیه از بارگذاری باکتری های پاتوژن در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله سنجش اولیه از بارگذاری باکتری های پاتوژن در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری – الزویر ۲۰۱۸:تحلیل داده های کیفی نشان داد که کرم خزنده شب باعث کاهش قابل توجه در باکتری های کولیفرم کل در ورمی کمپوست های OFMSW (کاهش لگاریتمی ۱٫۱۲ الی ۳٫۵۶) در مقایسه با کمپوست های مترادف (کاهش لگاریتمی ۲٫۸۸ الی ۳٫۴۹) گردیدند. تحلیل آزمایشگاهی این تحقیق نشان قاطعی است از اینکه فعالیت کرم خزنده شب می تواند به طور موثری اشرشیاکلی را در ورمی کمپوست OFMSW پایین تر از حد مجاز نگه دارد.

عنوان فارسی مقاله:

سنجش اولیه از بارگذاری باکتری های پاتوژن در کمپوست ضایعات جامد آلی شهری و ورمی کمپوست

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

الزویر

مجله مدیریت محیط زیست – Journal of Environmental Management
کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Organic Municipal Solid Waste, Salmonella, Vermicompost, Bacterial pathogen reduction, Total coliform, Escherichia coli
تعداد صفحات ترجمه شده: 13 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Lian Deng and Shuhua Xu
موضوع:  , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 5 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- مواد لازم و روش ها

۱-۲- مجموعه بسترها

۲-۲- تنظیمات آزمایش

۲-۳-۲- تعداد اشرشیاکلی با استفاده از روش شمارش قابل قبول

۳-۳-۲- گونه های سالمونلا با استفاده از روش شمارش قابل قبول

۳- نتایج

۴- بحث

۱-۴- کولیفرم کل

۲-۴- اشرشیاکلی

۳-۴- گونه های سالمونلا

۵٫نتیجه گیری


چکیده

استفاده از کمپوست (مخلوط) و یا ورمی کمپوست (مخلوط کرمی) های گرفته شده از بخش آلی ضایعات جامد شهری (OFMSW) با توجه به سطح بالای عوامل بیماری زای (پاتوژن ) باکتریایی، اختلاف های خاصی را به وجود آورده، از این رو از محدودیت های قانونی فراتر رفته است. این مطالعه اولیه در راستای مقایسه تکامل تدریجی باکتری های بیماری زا روی کمپوست OFMSW در مقابل ورمی کمپوست (تولید شده توسط کرم خزنده شب ) بمنظور دستیابی به اهداف بهداشتی است. تحلیل داده های کیفی نشان داده که در ورمی کمپوست OFMSW در مقایسه با فرآیند کمپوست معمول باعث کاهش میزان کالیفرم (قولون زی ) بیشتری می شود.

مقدار باکتری اشرشیاکلی در کمپوست OFMSW در محدوده 4.72-4.96 〖log〗_10 CFU g^(-1) قرار داشت در حالی که به وضوح مشاهده شد که بر خلاف آن، باکتری اشرشیاکلی در ورمی کمپوست نهایی قابل تشخیص نبود (6.01-6.14 کاهش لگاریتمی) که می توان آن را اثر دخالت فرآیندهای گوارشی در احشاء کرم دانست.

هر دو مخلوط OFMSW و ورمی کمپوست، محصولات آری از باکتری سالمونلا تولید کردند که از لحاظ استفاده کشاورزی و بهبود خاک قابل قبولند. در مقایسه با کمپوست، تحلیل انجام گرفته در این تحقیق نشان داد که فعالیت کرم خاکی می تواند به طور مؤثری مقدار باکتری های بیماری-زا را در مخلوط های کرمی OFMSW کاهش دهد. با این حال، این مطالعه به منظور درک عوامل مؤثر بر افزایش باکتری های بیماری زا در تولید ورمی کمپوست و سامانه های تجزیه بدون کرم خاک ضروری است.


Abstract

The use of composts or vermicomposts derived from organic fraction of Municipal Solid Waste (OFMSW) brought about certain disagreement in terms of high level of bacterial pathogens, thereby surpassing the legal restrictions. This preliminary study was undertaken to compare the evolution of pathogenic bacteria on OFMSW compost against vermicompost (generated by Eudrilus eugeniae) with promises of achieving sanitation goals.

Analysis to quality data showed that OFMSW vermicomposting caused a moderately higher reduction in total coliforms in contrast to composting. E. coli in OFMSW composts was found to be in the range of 4.72e4.96 log10 CFU g1 whilst on a clear contrary, E. coli was undetectable in the final vermicomposts (6.01e6.14 logs of reduction) which might be explained by the involvement of the digestive processes in worms’ guts. Both OFMSW composts and vermicomposts generated Salmonella-free products which were acceptable for agricultural usage and soil improvement.

In comparison to compost, the analysis of this research indicated that earthworm activity can effectively destroy bacterial pathogenic load in OFMSW vermicomposts. But still, this study necessitates extra research in order to comprehend the factors that direct pathogenic bacteria in vermicomposting and earthworm-free decomposition systems.


 نمونه ترجمه مقاله:

 

1- مقدمه

تولید ضایعات جامد در دنیا به دلیل افزایش تراکم جمعیت و گسترش شهرنشینی در دهه های گذشته به طور فوق العاده ای افزایش یافته است. نرخ رو به افزایش تولید پسماندهای آلی از ضایعات جامد شهری به یک مسأله جدی تبدیل شده است که که نیازمند به تدابیری جهت دفع ایمن و/یا مدیریت مؤثر است. در بسیاری از مناطق روستایی در چندین کشور در حال توسعه این یک امر معمول است که بخش کوچکی از ضایعات آلی جامد شهری (OFMSW) را به عنوان کود جایگزین مورد استفاده قرار دهند (ادواردز و سابلر، 2011). بدون انجام فرآوری اولیه، بکارگیری مستقیم OFMSW در خاک های کشاورزی می تواند اثرات جانبی را ناشی شود که در اثر انتشار برخی محصولات شیمیایی در حال فساد به وجود می آید و در نتیجه می تواند از رشد ریشه ها جلوگیری کند (سبحانی و همکاران، 2017). با این حال، OFMSW اغلب حاوی انواع میکروب های خطرناک است، از جمله باکتری های بیماری زا و نیز منابع اصلی ضایعات جامد شهری (MSW) که باعث ایجاد بیماری های روده ای می شوند، مواد زائد مواد غذایی، مدفوع حیوانات خانگی، مواد جذب کننده و جامدات بیولوژیکی[1] است (گربا و همکاران، 2011). مطابق با مفهوم بوم شناسی صنعتی، به دلیل تاثیر منفی OFMSW بر محیط زیست و آسیب ناشی از آن به سلامت انسان به دلیل وجود ساختارهای بیماریزا در موارد خاص، چالش های مرتبط با مهار آن بایستی مورد توجه قرار گیرد. اقدامات بیولوژیکی مانند فرآیند کمپوست هوازی یا هضم بی هوازی، قابل قبول ترین روش اکولوژیکی در پردازش OFMSW هستند. مطالعات پیشین نشان داده شده است که هر دو تکنولوژی می توانند به بیشترین میزان احیاء و بازیافت بخش های ضایعات دست یابند (کویروگا و همکاران، 2014 ؛ پندی و همکاران، 2016). با این وجود، پرسودترین شیوه مدیریت OFMSW ، کمپوست هوازی است؛ دلیل آن ماهیت نیاز کم آن به ادوات نسبت به هضم بی هوازی، محتوای آلی بالای آن (محیی و سبحانی، 2014) ، ظرفیت تغذیه بالا (سبحانی و همکاران، 2015a) و نیز تولید یک محصول ارزشمند بطور همان زمان و استفاده سودمند از محصول پایانی است (سبحانی و همکاران، 2015b). صرف نظر از گزارش های متعددی که در مورد فرآیند کمپوست یا ورمی کمپوست ضایعات آلی مختلف و بررسی بارگذاری بیماری های باکتریایی انجام شده است، محققان مختلف زنده ماندن باکتری بیماری زا را حتی پس از اعمال شرایط مشخص فرآیند کمپوست (بالاتر از 55 درجه سانتیگراد

[1] biosolid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *