دانلود ترجمه مقاله استرانسیوم فریت به عنوان یک جزء کاتالیزور سه طرفه – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله استرانسیوم فریت به عنوان یک جزء کاتالیزور سه طرفه – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله استرانسیوم فریت به عنوان یک جزء کاتالیزور سه طرفه – الزویر ۲۰۱۸:میزان کاهش CO و دیگر مؤلفه‌های مضر در مورد پوشش قابل مقایسه با لایه‌ی است. پس از برقراری شرایط راکتور(ºC 700 در مدت 15-20 دقیقه)، ریز ساختار هر دو کاتالیزور بدون تغییر باقی می‌ماند. استرانسیوم فریت یک شبکه کریستالی ارتورومبیک از نوع برون میلریت را حفظ کرد، در حالی که نیکل در هردو صورت فلزی و اکسیدی شناسایی شد.

عنوان فارسی مقاله:
استرانسیوم فریت به عنوان یک جزء کاتالیزور سه طرفه
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Materials Letters – Volume 216, 1 April 2018, Pages 273-276

کلمات کلیدی ,
کلمات کلیدی انگلیسی:
Ferrite
Ceramics
Composite materials
Catalyst
Oxygen storage capacity
Exhaust gas
تعداد صفحات ترجمه شده:  9 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
A.L. Shaula, O.V. Karavai, Yu.A. Ivanova, S.M. Mikhalev, L.A.C. Tarelho,
موضوع:  ,  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 4 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله کاتالیزور سه طرفه

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

روند آزمایشگاهی

نتایج وبحث


ترجمه چکیده

کاتالیزورهای حاوی نیکل (فرمول) و (فرمول) تهیه و برروی سطوح فوم‌های متخلخل اکسید آلومینا رسوب گذاری شدند. مقادیر اندازه‌گیری شده‌ی ظرفیت ذخیره‌ی اکسیژن برای پودر (فرمول) و (فرمول) به ترتیب 1275 و μmol-O/g 1448 ( حدود 75% و 55% مقادیر نظری آنها) است. راکتور آزمایشگاهی که از گاز خروجی یک موتور بنزینی استفاده می‌کند، مونتاژ شد. میزان کاهش CO و دیگر مؤلفه‌های مضر در مورد پوشش قابل مقایسه با لایه‌ی است. پس از برقراری شرایط راکتور(ºC 700 در مدت 15-20 دقیقه)، ریز ساختار هر دو کاتالیزور بدون تغییر باقی می‌ماند. استرانسیوم فریت یک شبکه کریستالی ارتورومبیک از نوع برون میلریت را حفظ کرد، در حالی که نیکل در هردو صورت فلزی و اکسیدی شناسایی شد.


Abstract

Ni-containing SrFeO3-δ/Al2O3 and Ce0.5Zr0.5O2-δ/Al2O3 catalysts were prepared and deposited onto surfaces of porous alumina oxide foams. The measured oxygen storage capacity values are 1448 and 1275 µmol-O/g for SrFeO3-δ and Ce0.5Zr0.5O2-δ powder, respectively (about 55% and 75% of their theoretical values). The experimental reactor using exhaust gas of a gasoline engine was assembled. Decrease of CO and other harmful components in case of Ni/SrFeO3-δ/Al2O3 coating is comparable to that of Ni/Ce0.5Zr0.5O2-δ/Al2O3 layer. After reactor conditions (700 °C during 15–20 min), microstructure of both catalysts remains unchanged. Strontium ferrite maintained an orthorhombic brownmillerite-type crystal structure, whereas nickel was detected in both metallic and oxide forms


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله کاتالیزور سه طرفه

 

مقدمه

اکسیدهای غیر استوکیومتری فلزی با درجه اکسایش متغیر، که حذف / شرکت برگشت پذیر اکسیژن را ممکن می‌سازد، برای کنترل آلودگی ناشی از خودرو ]2و1[، اصلاح کاتالیزوری هیدروکربن ها ]3[ و بخار ]4[، کربن مونوکسید ]5[ و دوده دیزل  ]6[، استفاده همزمان از انرژی گرمایی اضافی در نیروگاههای برق و دیگر فرایندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به علت توانایی قابل توجه محلول‌های جامد سیریا-زیرکونیا در ذخیره‌سازی و آزادسازی اکسیژن، این اکسیدها در کاتالیزورهای سه طرفه اگزوز خودرو (TWC) به کار می‌روند ]1[. TWC هیدروکربن‌های نسوخته، کربن مونوکسید و اکسیدهای نیتروژن را به CO2، H2O و N2  تبدیل می‌کند. مقررات انتشار سختگیرانه باعث اهمیت حیاتی توسعه‌ی TWC پایدار می‌شود ]2[. همچنین این گازهای ذخیره‌ ساز اکسیژن باعث به دام اندازی مؤثر CO2 و تولید گاز سنتزی از طریق واکنش های حلقه شیمیایی می‌شوند ]7[. ترکیب متداول TWC در حال حاضر متشکل از فلزات نجیب یا آلیاژهای آنها ( معمولا Rh/Pt یا Pd)، سیریا-زیرکونیا (معمولا  ) و آلومینیوم اکسید است که متضمن پراکندگی دو مؤلفه اول بوده و همچنین مانع از متراکم شدن و غیر فعال سازی کاتالیزور می‌شود]1[.

اگرچه، ترکیب کاتالیزور توصیف شده شامل اجزاء گران قیمت، همانند سیریا، زیرکونیا و فلزات نجیب است. مواد حاوی سیریوم توسط کشورهای بسیار محدودی تولید می‌شوند که موجب ناپایداری بازار و وابستگی به این تولیدکنندگان می‌شود. عناصر Rh، Pt و Pd گران قیمت بوده و جایگزینی آنها توسط اجزاء دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل توسعه‌ی مواد جایگزین با توانایی کاتالیستی منطقی و ذر قیمت پایین‌تر امروزه به شدت دنبال می‌شود ]5-7 و2[. ویژگی‌های کاتالیستی فلز نیکل کاملا شناخته شده است ]8[. یک گزینه‌ی بالقوه برای جایگزینی سیریا-زیرکونیا را می‌توان در خانواده‌ی اکسیدهای  بر پایه   یافت که تغییرات قابل توجه میزان اکسیژن در آنها مشاهده شد ]9[. استرانسیوم فریت دوپ نشده هنگامی که    باشد، متحمل یک گذار فاز پروسکایت مکعبی ← برون میلریت ارتورومبیک می‌شود ]10[. این فرایند نظم/بی‌نظمی برای دفع/جذب آسان اکسیژن و متعاقبا بای پالایش گاز اگزوز مفید است.

 

روند آزمایشگاهی

پودرهای  و  به ترتیب از طریق فرایندهای سل ژل و گلیسین نیترات آماده‌سازی شدند. به منظور تولید یک سوسپانسیون کاتالیستی، پودر  یا  با استفاده از آسیاب گلوله‌ای سیاره‌ای پر انرژی Retsch PM200 (200 RPM, 5 h) با پودرهای Ni و Al2O3  در اتانول مخلوط شد. نسبت وزنی  برابر با 5/45/5 و میزان اتانول برابر با وزن کل پودر بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *