دانلود ترجمه مقاله خواص فیزیک و شیمیایی ایزوله پروتئین کنجاله پنبه دانه – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله خواص فیزیکوشیمیایی ایزوله پروتئین کنجاله پنبه دانه – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله خواص فیزیک و شیمیایی ایزوله پروتئین کنجاله پنبه دانه – الزویر ۲۰۱۸:این مطالعه نشان می دهد که روش های آماده سازی کنجاله پنبه دانه، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی CPIsهای به دست آمده از کنجاله ها را تحت تاثیر قرار می دهد. می توان فهمید که برهم کنش های درون مولکولی و زیرواحد پروتئین HCM تغییر کرده بود، که منجر به د پلیمریزاسیون پروتئین و شکست باند دی سولفیدی زیرواحد شد. آنالیز هیدروفوبسیته ی سطحی و طیف فلورسنس ذاتی در CPIsهای CCM و SCM با H0 و FIی بالا یک کنفورماسیون فولد شده تر و کمتر دناتوره را نشان داد.

عنوان فارسی مقاله:

خواص فیزیک و شیمیایی و عملکردی ایزوله پروتئین به دست آمده از کنجاله پنبه دانه

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2019
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

 شیمی مواد غذایی – Food Chemistry

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Cottonseed meal, Protein isolate, Functional properties, Secondary structures
تعداد صفحات ترجمه شده: ۱۸ صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
MengtingMa, Yanjing Ren, Wei Xie, Dayun Zhou, Shurong Tang, Meng Kuang,Yanqin Wang, Shuang-kuiDu
موضوع:  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 7 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله پروتئین کنجاله پنبه دانه

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ مواد و روش ها

۲٫۱٫ مواد

۲٫۲٫ آماده سازی نمونه پروتئینی

۲٫۳٫ الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید سولفات دو دسیل سدیم (SDS-PAGE)

۲٫۴٫ حلالیت پروتئین (PS)

۲٫۵٫ ظرفیت جذب آب (WAC) و ظرفیت جذب روغن (OAC)

۲٫۶٫ ظرفیت تشکیل کف (FC) و پایداری کف (FS)

۲٫۷٫ شاخص فعالیت امولسیون کنندگی (EAI) و شاخص پایداری امولسیون (ESI)

۲٫۸٫ اندازه گیری هیدروفوبیسیته سطحی (H0)

۲٫۹٫ فلورسنس ذاتی

۲٫۱۰٫ طیف سنجی تبدیت فوریه مادون قرمز (FTIR) و ساختار ثانویه ی پروتئین

۲٫۱۱٫ خصوصیات دمایی

۲٫۱۲٫ اندازه گیری بلورینگی پروتئین

۲٫۱۳٫ آنالیز آماری

۳٫ نتایج و بحث

۳٫۱٫ SDS-PAGE

۳٫۲٫ PS

۳٫۳٫ WAC و OAC

۳٫۴٫ EAI و ESI

۳٫۵٫ FC و FS

۳٫۶٫ H0

۳٫۷٫ فلورسنس ذاتی

۳٫۸٫ آنالیز طیف FTIR

۳٫۹٫ خصوصیات دمایی

۳٫۱۰٫ بلورینگی پروتئین

۴٫ نتایج


چکیده

به منظور بررسی اثر روش های آماده سازی کنجاله های پنبه دانه روی خصوصیات پروتئین، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی نمونه های پروتئینی جدا شده از استخراح با حلال پرس گرم کنجاله پنبه دانه (HCM)، استخراج با حلال پرس سرد کنجاله پنبه دانه (CCM) و استخراج با سیال تحت بحرانی کنجاله پنبه دانه (SCM) مورد بررسی قرار گرفته است. پروتئین های پنبه دانه دو باند مهم (حدود 45 و 50 کیلو دالتون)، دو پیک انکسار X-ray (8.5 درجه و 19.5 درجه) و یک پیک اندوترمیک (94.31 – 97.72 درجه سانتی گراد) دارند. پروتئین های HCM، صفحه ی بتای نسبتا بیشتر (38.3% – 40.5%) و بتا ترن (22.2%-25.8%) و هلیکس آلفای کمتری (15.8%-19.5%) را نشان دادند که نشان دهنده ی حضور یک مولکول پروتئینی شدیدا دناتوره می باشد. پروتئین های CCM و SCM ظرفیت جذب آب / روغن، توانایی های امولسیون کنندگی، هیدروفوبیسیتی سطحی و شدت فلوروسنس بالایی نشان می دهند که پیشنهاد می کند که پروتئین ها این پتانسیل را دارند که به عنوان عوامل عملکردی در صنعت غذایی به کار برده شوند.


Abstract

To investigate the effect of preparation methods of cottonseed meals on protein properties, the physicochemical and functional properties of proteins isolated from hot-pressed solvent extraction cottonseed meal (HCM), coldpressed solvent extraction cottonseed meal (CCM) and subcritical fluid extraction cottonseed meal (SCM) were investigated. Cottonseed proteins had two major bands (at about 45 and 50 kD), two X-ray diffraction peaks (8.5° and 19.5°) and one endothermic peak (94.31 °C–97.72 °C). Proteins of HCM showed relatively more β-sheet (38.3%–40.5%), and less β-turn (22.2%–25.8%) and α-helix (15.8%–19.5%), indicating the presence of highly denatured protein molecules. Proteins of CCM and SCM exhibited high water/oil absorption capacity, emulsifying abilities, surface hydrophobicity and fluorescence intensity, suggesting that the proteins have potential as functional ingredients in the food industry.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله پروتئین کنجاله پنبه دانه

 

  1. مقدمه:

پنبه دانه، که در بسیاری از کشورهای معتدل و گرمسیری در دسترس می­باشد، یکی از غنی­ترین منابع بذرهای روغنی می­باشد که اکثرا برای استخراخ روغن فراوری می­شود که به عنوان روغن خوراکی مورد استفاده قرار می­گیرد (زو، زانگ، گائو، وانگ و کیان 2015). کنجاله پنبه دانه یک محصول مشترک از صنعت فراوری روغن پنبه دانه می­باشد. با فراوری، بازده معمول به دست آمده از پنبه دانه برابر 50% کنجاله، 22% پوست، 16% روغن و 7% الیاف پنبه و 5% ضایعات می­باشد (Hinze et al., 2015). روش­های استفاده شده­ی معمول استخراج لیپید گرفته شده از بذرهای روغنی شامل، پرس و استخراج با با حلال­های آلی (سرد یا گرم) می­باشد. پرس، شامل فرایند فشرده سازی مکانیکی مایع به بیرون از مایع حاوی جامدات می­باشد در حالی که استخراج اشاره به فرایند جداسازی یک مایع از یک سیستم جامد – مایع دارد (اندرسون و همکاران، 2016). استخراج با سیال تحت بحرانی یکی از تکنولوژی­ها دوستدار طبیعت و تمییز در حال ظهور جدید برای محصولات غذایی می­باشد (زنگ، رن، سو، یانگ و زائو 2013). در طی استخراج روغن از پنبه دانه، یک بخشی از گوسیپل آزاد با گروه آمینو اپسیلون لایزن باند می­شود، بنابراین، در دسترس بودن لایزین را کاهش می­دهد. گوسیپل آزاد در کنجاله پنبه دانه به نوع کولتیوارها، روش­های استخراج روغن و نسبت تخم دانه به پوست بستگی دارد (ناگالاکشمی، راما رائو و پاندا 2007). مطابق با بیان سازمان غذا و دارو (FAD)، یک محصول غذایی پروتئینی ساخته شده از پنبه دانه، خوراکی در نظر گرفته می­شود، در صورتی که آن شامل کمتر از 0.045% گوسیپول آزاد باشد (مقررات FDA، 1974). چندین محصول خوراکی ایجاد شده­اند و کنجاله­های پنبه دانه و کنسانتره­های پروتئینی، به عنوان افزودنی­های عملکردی و تغذیه­ای برای محصولات گوشتی، محصولات پخته شده، و غلات پذیرفته شده­اند (زوگ، پوسنر و دیون 1988). استفاده از پنبه دانه به عنوان یک منبع پروتئینی برای انسان­ها، تنها به ارزش مواد مغذی پنبه دانه بستگی ندارد بلکه همچنین به توانایی آن­ها برای استفاده و یا الحاق به درون غذاها نیز بستگی دارد. بنابراین، خصوصیات عملکردی پروتئین­ها بیشتر از ارزش مواد غذایی آن­ها به مقدار زیادی پذیرش آن­ها به عنوان اجزا ترکیبی در غذاهای مختلف را تعیین می­کند (تسالیکی، پگیادو و دوکساستاکیس 2002).

خواص عملکردی پروتئین­های غذایی بستگی به اندازه­ی مولکولی، توزیع بار و ساختار سه بعدی آن­ها دارد. رابطه­ی ساختار – عملکرد پروتئین­ها، تعیین کننده­ی تعاملات آن­­ها با خودشان و با سایر اجزا در سیستم­های غذایی پیچیده می­باشد (جوشی و همکارانش 2012). خصوصیات عملکردی مهم پروتئین­ها در غذاها شامل هیدراتاسیون، ترکیب آب / روغن، ژله­ای کردن، امولسیون کردن، تشکیل کف و رفتارهای رئولوژیکی می­باشد. این خصوصیات توسط فاکتورهای محیطی و شرایط فراوری تحت تاثیر قرار می­گیرند (شوکانی، سینگ، کائور و رانا 2015). برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی این پروتئین­ها قبلا گزارش شده بودند (موهان و ناراسینگا روئا، 1988؛ تسالیکی، پگیادو و دوکساستاکیس 2004؛ تسالیکی و همکارانش 2002؛ زو و همکارانش 2015). به هرحال، مطالعات کمی تاثیر روش­های آماده سازی کنجاله­های پنبه دانه در خصوصیات فیزیکوشیمیایی پروتئین و عملکردی را بررسی کرده­اند. کار اخیر اساسا به مقایسه­ی خصوصیات فیزکوشیمایی و عملکردی نمونه­های پروتئینی جدا شده از استخراج با حلال پرس گرم کنجاله پنبه دانه (HCM)، استخراج با حلال پرس سرد کنجاله پنبه دانه (CCM) و استخراج با سیال تحت بحرانی کنجاله پنبه دانه (SCM) کمک کرده است. نتایج می­توانند برای افزایش بیشتر استفاده از پروتئین­های پنبه دانه و بررسی روش­های استفاده شده برای آماده سازی کنجاله­های پنبه دانه، و در نهایت گسترده تر کردن کاربردهای کنجاله­های پنبه دانه مورد استفاده قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *