دانلود ترجمه مقاله تاثیر زبری سطحی و ضریب تطابق برای روغن کاری لایه – ۲۰۱۸ IEEE

16,000 تومان

در این پژوهش، معادله‌ی اصلاح شده‌ی MGL برای روانکاری لایه‌ی گازی خیلی نازک ارائه شده است و اثرات متقابل زبری سطحی، AC و اثر رطوبت گازی بر روی فشار و لایه‌ی LCC در HDIها مورد بررسی قرار گرفته است. ۲) در حالت SMI، فشار و لایه‌ی LCC با افزایش ACها یا افزایش تعداد یاتاقان‌ها در گروه‌های زبری سطحی متنوع، بیشتر می‌شوند. برای یک مقدار زبری سطحی مشخص و مقایسه با حالت سطح صاف، مشاهده می‌گردد که اگر فقط زبری لغزنده وجود داشته باشد،…