دانلود ترجمه مقاله بتن سرباره قلیا فعال: رفتار تازه و سخت شده – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله بتن سرباره قلیا فعال: رفتار تازه و سخت شده – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله بتن سرباره قلیا فعال: رفتار تازه و سخت شده – الزویر ۲۰۱۸: در بتن WG-AAS ، زمان های بیشتر مخلوط، خواص مکانیکی را بهبود داد و همچنین رفتار رئولوژیکی ارتقا یافت، که این شرایط برای شکستن ریزساختار مورد نیاز بود. مخلوط شدن طولانی تر تیکسوتروپی را در بتن های OPC و AAS فعال شده با NaOH افزایش داد، اما مقدار این پارامتر را در بتن سرباره فعال شده با شیشه محلول کاهش داد.

عنوان فارسی مقاله:
بتن سرباره قلیا فعال: رفتار تازه و سخت شده
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Cement and Concrete Composites – Volume 85, January 2018, Pages 22-31

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Rheology
Concrete
Alkaline activation
Blast furnace slag
Bingham model
Hardened behaviour
تعداد صفحات ترجمه شده: 26صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
F. Puertas, B. González-Fonteboa, I. González-Taboada, M.M. Alonso, M. Torres-Carrasco, G. Rojo, F. Martínez-Abella,
موضوع:  
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 10 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2.روش تجربی

1.2.مواد

2.2. نسبت مخلوط و پروتکل های مخلوط کردن

3.2.برنامه آزمایش

جدول 1. ترکیب شیمیایی سرباره انفجار کوره و OPC 52.5R (تجزیه و تحلیل XRF). LoI = افت احتراق در 1000درجه سانتی گراد

شکل 1: توزیع اندازه ذرات سنگدانه درشت در بتن های OPCC و AASC.(محور افقی اندازه الک (mm) محور عمودی میزان تجمیعی درحال عبور(%))

جدول 3 بارگذاری بتن (در هر متر مکعب)

3.نتایج و بحث

1.3.رفتار تازه

شکل 2: پروتکل های مخلوط برای OPCC و AASC: الف پروتکل 1؛ (ب) پروتکل 2؛ (تفاوت ها در مخلوط کردن و زمان توقف توجه داشته باشید ).

شکل 3. رئومتر ICAR

شکل 4 (a) یافته های آزمایش نشست برای بتن های مورد مطالعه، جایی که پسوند پروتکل مخلوط را نشان می دهد؛ (b) کاهش 22.5 دقیقه نشست برای AASC WG آماده شده با پروتکل اختلاط 1.

شکل 5: منحنی جریان تعیین شده با رئومتر ICAR برای (a): OPCC-1؛ (b) OPCC-2؛(c) AASC N-1؛ (d) AASC N-2؛(e) AASC WG-1 و(f) AASC WG-2.محور افقی سرعت چرخشی محورعمودی گشتاور

شکل 6 (a) ویسکوزیته پلاستیک؛ (b) تنش تسلیم دینامیک؛ و (c) تنش تسلیم استاتیک برای بتن مورد مطالعه؛(d) 30 دقیقه AASC WG-1. محور افقی نام نمونه/محور عمودی a ویسکوزیته پلاستیک محور عمودی b تنش تسلیم دینامیک محور عمودی c تنش تسلیم استاتیک

شکل 7: اثر زمان مخلوط کردن

شکل 8. منحنی های گرماسنجی برای خمیر OPC، AAS N و AAS WG.(محور افقی زمان محور عمودی جریان گرما)

2.3. رفتارسخت شده

شکل 9: نشست(محور عمودی) دربرابر تنش تسلیم دینامیک / تراکم(محور افقی).

شکل 10 (a) پروتکل آزمایش (b) اوج تنش درحال تعادل در بتن. محور افقی a زمان محور عمودی a تنش برشی/ محور افقی b نام نمونه

جدول 4. 28 d جبهه نفوذ پذیری آب، تخلخل کل (٪) و تراکم در بتن مورد مطالعه.

4.جمع بندی

شکل 11: 7 و 28 d مقاومت فشاری و تخلخل کل 28 d.(محور افقی نام نمونه محور عمودی راست کل تخلخل در 28 روز محور عمودی چپ مقاومت فشاری


ترجمه چکیده

رفتار قلیا فعال تازه و سخت شده (AAS) و بتن OPC مقايسه شد و تاثير زمان مخلوط شدن مورد ارزيابي قرار گرفت. نتایج نشست بتن OPC و AAS و رئوولوژیک، به ویژه هنگامی که سرباره با شیشه محلول (WG) فعال شد، متفاوت بود. ماهیت فعال کننده قلیایی، تعیین کننده کلیدی در رئولوژی بتن AAS بود. مدل های بینگهام تناسب خوبی برای همه بتن های OPC و AAS فراهم کرد. در بتنهای OPC وAAS فعال شده با NaOH ، مخلوط شدن طولانی تاثير منفی بر رئولوژی و در عين حال بهبود عملکرد سختي تنها کمی داشت. در بتن WG-AAS ، زمان های بیشتر مخلوط، خواص مکانیکی را بهبود داد و همچنین رفتار رئولوژیکی ارتقا یافت، که این شرایط برای شکستن ریزساختار مورد نیاز بود. مخلوط شدن طولانی تر تیکسوتروپی را در بتن های OPC و AAS فعال شده با NaOH افزایش داد، اما مقدار این پارامتر را در بتن سرباره فعال شده با شیشه محلول کاهش داد.


چکیده انگلیسی

The behaviour of fresh and hardened alkali-activated slag (AAS) and OPC concretes was compared and the effect of mixing time assessed. OPC and AAS concrete slump and rheological results proved to differ, particularly when the slag was activated with waterglass (WG). The nature of the alkaline activator was the key determinant in AAS concrete rheology. Bingham models afforded a good fit to all the OPC and AAS concretes. In OPC and NaOH-activated AAS concretes, longer mixing had an adverse effect on rheology while improving hardened performance only slightly. In WG-AAS concrete, longer mixing times, improved mechanical properties and also rheological behaviour was enhanced, in which those conditions were required to break down the microstructure. Longer mixing raised thixotropy in OPC and NaOH-activated AAS concretes, but lowered the value of this parameter in waterglass-activated slag concrete.
 

نمونه ترجمه مقاله:

 

1.مقدمه

در طول بیش از 20 سال، مطالعه و توسعه مواد فعال قلیایی (AAM)، عمدتا سیمان و بتن، موضوع اصلی موردعلاقه جامعه ی علمی بوده است. این امر عمدتا به واسطه نوید های فراوان این محصولات به عنوان جایگزین های پایدار برای چسباننده های مبتنی بر سیمان پرتلند می باشد. AAM ها آلومینوسیلیکات های طبیعی یا مصنوعی هستند که توسط محلول های هیدروکسید، سیلیکات یا کربنات قلیایی فعال می شوند. تولید آنها نه تنها انتشار گازهای گلخانه ای (به ویژه CO2) را کاهش می دهد، بلکه از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی پایدار است، زیرا مواد اولیه یا پیش ماده هایی که استفاده می شوند، غالبا محصولات جانبی صنعتی باارزش هستند. با این وجود تولید بعضی از فعال کننده های قلیایی، سدیم سیلیکات و یا به ویژه  شیشه محلول (WG) نیز تاثیرات نامطلوب محیط زیستی دارد. در نتیجه تولید فعال کننده های جایگزین احتمالی با پردازش انواع مختلف زباله (مانند شیشه یا خاکستر پوسته برنج) گام بعدی در جهت پایداری  در توسعه چسباننده جدید است.

سیمان و بتن های سرباره قلیا فعال (AAS) یکی از برجسته ترین AAM ها هستند، زیرا تولید آنها سبب انتشار گازهای گلخانه ای کمتر از سیمان پرتلند می شود و انرژی و آب کمتری مصرف می کند. این سیستم های AAS همچنین دارای قدرت مکانیکی و دوام بالایی هستند. با این وجود سیمان، ملات و بتنهای AAS دارای دو کمبود هستند که مانع استاندارد سازی و استفاده عمومی تر آنها می شود از جمله انقباض بالای خشک شدن ، و گیرش سریع با استفاده از محلول های شیشه محلول.

دلیل چنین گیرش سریعی در تشکیل اولیه و سریع ژل C-S-H است که باعث سخت شدن خمیرهای AASفعال شده با سدیم سیلیکا می شود. شی و دی [29] از گرماسنجی هدایت ایزوترمال برای مطالعه فعال سازی سرباره با فعال کننده های مختلف استفاده کردند. آنها دو سیگنال متوالی را در دوره پیش القایی در خمیر فعال شده با سیلیکات سدیم مشاهده کردند. اولی به انحلال سرباره و دوم به تشکیل یک ژل اولیه C-S-H به دلیل حضور یون های [SiO4] 4 در محلول نسبت داده شد. این سیگنال دوم همین که مدول سیلیکا WG افزایش یافت تشدید شد. تشکیل ابتدایی C-S-H نیز در آزمایشهای ثابت رئولوژی نرخ برش بر روی خمیرهای  AAS فعال شده با شیشه محلول مشاهده شد. پس از افزایش اولیه، برش کاهش یافته و تثبیت شد، که ملازم با لختگی زدایی خمیر احتمالا مربوط به این که C-S-H اولیه تجزیه ژل را لخته می کند. تطویل زمان مخلوط کردن از 3 دقیقه تا 10 دقیقه ، همچنین نشان داده است که گیرش اولیه را تا 40 دقیقه و گیرش نهایی را تا بیش از 4 ساعت به تعویق می اندازد. در زمان مخلوط کردن 30 دقیقه، گیرش اولیه و نهایی نیز به تعویق افتاد.

اخیرا نشان داده شده  که شدت و زمان این سیگنال رئولوژیک در میزان ثابت برش در خمیر AAS فعال شده با WG وابسته به غلظت Na2O و مدول  SiO2 / Na2O در محلول فعال کننده مورد استفاده است. هرچه دومی بالاترباشد و در نتیجه محتوای سیلیکون در محلول بیشتراست ، سیگنال زودتر و قوی تر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *