دانلود ترجمه مقاله رفتار مکانیکی کامپوزیت سیمان با استحکام فوق العاده بالا با فیبر پلیمر شبکه تقویت شده است – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

لغزش نسبی در رابط بین شبکه BFRP و لایه UHTCC در طول آزمایش مشاهده نشد.ظرفیت نیروی کششی نمونه های تقویت شده BFRP-UHTCC نسبت به نمونه های مرجع بسته به نسبت تقویت شبکه BFRP 42درصد افزایش یافته و به 172 درصد رسیده است.از سوی دیگر، ظرفیت نیروی کششی نمونه BFRP-UHTCC تا 14 درصد کاهش داشته با افزایش نسبت آب به سیمان به لایه UHTCC تا 24٪ تا 38٪ افزایش یافته است علاوه بر این، یک رابطه کششی و مدل های قدرت نمونه های تقویت شده با نتایج آزمایش برای پیش بینی رفتار مکانیکی کششی پیشنهاد شده و تایید شده است.