دانلود ترجمه مقاله تاثیر زبری سطحی و ضریب تطابق برای روغن کاری لایه – ۲۰۱۸ IEEE

دانلود مقاله ترجمه شده تاثیر زبری سطحی و ضریب تطابق برای روغن کاری لایه – ۲۰۱۸ IEEE

دانلود ترجمه مقاله  تاثیر زبری سطحی و ضریب تطابق برای روغن کاری لایه – ۲۰۱۸ IEEE:در این پژوهش، معادله‌ی اصلاح شده‌ی MGL برای روانکاری لایه‌ی گازی خیلی نازک ارائه شده است و اثرات متقابل زبری سطحی، AC و اثر رطوبت گازی بر روی فشار و لایه‌ی LCC در HDIها مورد بررسی قرار گرفته است. ۲) در حالت SMI، فشار و لایه‌ی LCC با افزایش ACها یا افزایش تعداد یاتاقان‌ها در گروه‌های زبری سطحی متنوع، بیشتر می‌شوند. برای یک مقدار زبری سطحی مشخص و مقایسه با حالت سطح صاف، مشاهده می‌گردد که اگر فقط زبری لغزنده وجود داشته باشد،…

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر زبری سطحی و ضریب تطابق برای روغن کاری لایه با گاز فوق العاده نازک

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

IEEE

یافته ها در حوزه مغناطیس – TRANSACTIONS ON MAGNETICS

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی: Lubrication, magnetic heads, surface roughness, thin film
تعداد صفحات ترجمه شده: 12 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Bao-Jun Sh, Kai Guo, Ya-Ru Sun, Yu-Jie Feng
موضوع:  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 5 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله روغن کاری لایه

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- معادله‌ی MGL اصلاح شده

۳- نتایج عددی و بحث

الف) اثرات بر روی فشار

ب) اثرات بر روی LCC

۵- نتیجه‌گیری


چکیده

در دیسک‌های چرخان مغناطیسی جدید، وقتی‌که حداقل ارتفاع پروازی در رابط نوک دیسک (HDI) به‌طور دائم در حدود ۱ الی ۲ نانومتر کاهش یابد، بایستی اثرات زبری سطحی و ضریب تطابق (AC) به‌علاوه‌ی اثرات رطوبت گازی نیز در نظر گرفته شود. همچنین تعداد مقالاتی که هر دو اثرات این پارامترها را به‌صورت همزمان مورد مطالعه قرار می‌دهند، محدود و کم است. براساس معادله‌ی روانکاری لایه‌ی گازی مولکولی اصلاح شده که برای روانکاری لایه‌ی گازی خیلی نازک ارائه شده است، می‌توان اثرات متقابل زبری سطحی، AC، رطوبت گازی در HDIها را برای گروه‌های مختلف زبری سطحی و AC مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق نتایج عددی ارائه شده و در مورد چگونگی اثرات متقابل بر روی فشار و ظرفیت حمل بار لایه بحث شده است. عکس‌العمل‌های مولکولی متقارن و نامتقارن بررسی شده و یک تفسیر معقول برای پدیده‌ی مشاهده شده، ارائه گردیده است.


Abstract

For modern magnetic disk drives, as the minimum flying height in the head-disk interface (HDI) is continuously reduced to about 1–۲ nm, the surface roughness and the accommodation coefficient (AC) effects should be considered in addition to the gaseous rarefaction effect. However, only a few published papers had studied both the effects of these two parameters simultaneously. Based on the modified molecular gas film lubrication equation proposed for ultra-thin gas film lubrication, the coupled effects of the surface roughness, the AC, and the gaseous rarefaction in the HDIs are investigated for various groups of the surface roughness and the AC. Numerical results are presented and discussed to show the coupled effects on the pressure and the load carrying capacity of the film. Both the symmetrical and asymmetrical molecular interactions are studied and rational interpretations are given for the phenomena observed.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله روغن کاری لایه 

1- مقدمه

به‌طور معمول فاصله بین نوک خواندنی یا نوشتنی و سطح دیسک به‌عنوان ارتفاع پروازی (FH) معرفی می‌شود که بایستی کوچک و پایدار باشد، چون FH یکی از مهم‌ترین پارامترهای فاصله‌ی نوک محسوب می‌شود ]1[، ]2[. به‌منظور رسیدن به چگالی سطحی بالا در دیسک‌های چرخان مغناطیسی امروزی، بایستی مقدار FH به‌طور مداوم حدود 1 الی 2 نانومتر کاهش پیدا کند ]3[، ]4[. در صورتی‌که یک فاصله‌ی باریک در رابط نوک دیسک (HDI) وجود داشته باشد، در نظر گرفتن رطوبت گازی و اثرات زبری بر روی لایه‌ی تحت فشار هوا بسیار ضروری است. اثرات رطوبت گازی و زبری سطحی با حل کردن معادله‌ی رینولدز اصلاح شده، بررسی می‌شوند ]5[، ]6[. همچنین ضریب تطابق سطحی (AC) لغزنده و دیسک، نقش مهمی در کنترل پروازی لغزنده ایفا می‌کند ]7[، ]8[. اثرات AC با حل کردن معادله‌ی روانکاری لایه‌ی گازی مولکولی اصلاح شده (MGL) بررسی می‌شوند ]9[، ]10[. همچنین بیشتر تحقیقات انجام شده در این حوزه، اثرات رطوبت گازی را یا با زبری سطحی و یا با AC در نظر گرفته‌اند و به‌صورت همزمان آنها را بررسی نکرده‌اند.

در این پژوهش براساس معادله‌ی اصلاح شده‌ی MGL ]11[، اثرات AC و زبری سطحی به‌علاوه‌ی اثر رطوبت گازی به‌صورت همزمان در نظر گرفته شده‌اند. نتایج عددی برای گروه‌های مختلف زبری سطحی و AC در عکس‌العمل‌های مولکولی متقارن (SMI) و عکس‌العمل‌های مولکولی نامتقارن (AMI) ارائه شده است.

2- معادله‌ی MGL اصلاح شده

معادله‌ی MGL اصلاح شده برای یک لغزنده‌ی صفحه‌ای عریض بی‌نهایت می‌تواند به‌صورت همزمان زبری سطحی و AC را محاسبه کند که این موضوع در مرجع ]11[ عنوان شده است که براساس آن معادله‌ی MGL ساده شده ]8[ و مدل دقیق درجه‌ی دوم معادله‌ی رینولدز ]12[ استخراج می‌گردد:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *