دانلود ترجمه مقاله شبيه سازي ویسکوزیته ی برشی سوسپانسيون هاي حاوي ذرات متخلخل به روش شبکه ی بولتزمن – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله شبيه سازي ویسکوزیته ی برشی سوسپانسيون هاي حاوي ذرات متخلخل به روش شبکه ی بولتزمن – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله شبيه سازي ویسکوزیته ی برشی سوسپانسيون هاي حاوي ذرات متخلخل به روش شبکه ی بولتزمن – الزویر ۲۰۱۸:نتایج نشان می دهد که ویسکوزیته نسبی سوسپانسیون به صورت خطی با کسر حجمی ذره افزایش می یابد. یک معادله ی همبستگی برای ویسکوزیته ی ذاتی بر حسب تابعی از عدد دارسی بدست آمده است. نشان داده شد که وقتی سوسپانسیون در رژیم جریان اینرسیایی قرار دارد، ویسکوزیته ی ذاتی آن به صورت خطی با عدد رینولدز افزایش می یابد و نرخ افزایش به عدد دارسی بستگی دارد.

عنوان فارسی مقاله:
شبيه سازي ویسکوزیته ی برشی سوسپانسيون هاي حاوي ذرات متخلخل به روش شبکه ی بولتزمن
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: International Journal of Heat and Mass Transfer – Volume 116, January 2018, Pages 969-976

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Relative viscosity
Porous particle
Particle flow
Lattice Boltzmann method
تعداد صفحات ترجمه شده: 20 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
A. Xu, L. Shi, T.S. Zhao,
موضوع: , ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلیدواژگان

1.مقدمه:

2. روش عددی

2.1 معادلات حاکم ماکروسکوپی میانگین حجمی

2.2 مدل شبکه بولتزمن برای معادلات میانگین حجمی

2.3 روش حل ذره ای برای سوسپانسیون

2.4 محاسبه ویسکوزیته نسبی

شکل 1. طرح شماتیک تنظیمات شبیه سازی

3. نتایج و بحث

3.1 اعتبار سنجی 1: گشتاور بر روی ذره متخلخل

شکل 2. گشتاور بدون بعد بر حسب تابعی از نفوذناپذیری بدون بعد. (الف) ذره در یک جریان برشی ساده، ایستا است؛ (ب) ذره در یک سیال ساکن می چرخد.

3.2 اعتبارسنجی 2: ویسکوزیته نسبی یک سوسپانسیون از ذره نفوذناپذیر

شکل 3. خطوط سیالان برای ذره کروی با چرخش آزاد در یک جریان برشی ساده ( )، برش نشان دهنده سرعت سیال در جهت افقی است.

شکل 4. ویسکوزیته نسبی سوسپانسیون بر حسب کسر حجمی ذره ( ).

3.3 ویکسوزیته نسبی سوسپانسیون رقیق از ذرات متخلخل

شکل 5. خطوط سیلان برای ذره کروی متخلخل با چرخش آزاد در یک جریان برش ساده ( )، برش نشان دهنده سرعت سیال در جهت افقی است.

شکل 6. نرخ جریان بدون بعد و سرعت زاویه¬ای چرخشی برای یک ذره کروی متخلخل با چرخش آزاد در جریان برشی ساده ( ).

شکل 7. حد فواصل فشار برای یک ذره کروی متخلخل با چرخش آزاد در جریان برشی ساده ( ).

شکل 8. ویسکوزیته نسبی سوسپانسیونی از ذرات متخلخل بر حسب تابعی از کسر حجمی ذره ( ).

شکل 9. ویسکوزیته ذاتی سوسپانسیونی از ذرات متخلخل در اعداد دارسی مختلف ( ).

شکل 10. ویسکوزیته ذاتی سوسپانسیونی از ذرات متخلخل بر حسب تابعی از اعداد رینولدز مختلف.

شکل 11. وابستگی قانون توان ویسکوزیته ذاتی بر حسب تابعی از عدد رینولدز برای ذره متخلخل با .

جدول 1. برازش ها خطی منحنی برای سوسپانسیون رقیق از ذرات کروی متخلخل.

4. نتیجه گیری


ترجمه چکیده

ما برای سوسپانسیون های رقیق حاوی ذرات متخلخل، شبیه سازی شبکه ی بولتزمن سه بعدی را ارائه کرده ایم. جریان سیال در اطراف و درون یک ذره ی متخلخل بوسیله ی معادلات ماکروسکوپی میانگین حجمی بر حسب میانگین فاز ذاتی تعریف شده است. اتلاف انرژی ذرات معلق در یک جریان کوئت برای به دست آوردن ویسکوزیته ی نسبی سوسپانسیون محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ویسکوزیته نسبی سوسپانسیون به صورت خطی با کسر حجمی ذره افزایش می یابد. یک معادله ی همبستگی برای ویسکوزیته ی ذاتی بر حسب تابعی از عدد دارسی بدست آمده است. نشان داده شد که وقتی سوسپانسیون در رژیم جریان اینرسیایی قرار دارد، ویسکوزیته ی ذاتی آن به صورت خطی با عدد رینولدز افزایش می یابد و نرخ افزایش به عدد دارسی بستگی دارد.


چکیده انگلیسی

– 3D LB simulations of dilute suspensions containing porous particles.
– A correlation equation for intrinsic viscosity of the suspension is obtained.
– Inertial effect on intrinsic viscosity of the suspension is investigated.

We present three-dimensional lattice Boltzmann simulations of dilute suspensions containing porous particles. The fluid flow around and inside a porous particle is described by the volume-averaged macroscopic equations in terms of intrinsic phase average. The energy dissipation of the suspended particle in a Couette flow is calculated to obtain the relative viscosity of the suspension. Results show that the relative viscosity of the suspension increases linearly with the particle volume fraction. A correlation equation is obtained for the intrinsic viscosity as a function of Darcy number. It is found that when the suspension is at the inertial flow regime, its intrinsic viscosity increases linearly with Reynolds number, and the increasing rate depends on Darcy number.


نمونه ترجمه مقاله:

 

  1. مقدمه

ذرات جامد معلق شده در یک سیال ماهیتا در همه جا مورد استفاده قرار می­گیرند و کاربرد گسترده­ای در صنعت دارند. تعيين رئولوژي یک سوسپانسيون ذره برای کنترل دقیق فرآیندهای جریان صنعتی مهم است [1]. ویژگی رئولوژي یک سوسپانسیون معمولا با ويسكوزيته­ی نسبي  مشخص مي شود كه برابر است با نسبت ميان ويسكوزيته موثر سوسپانسيون و ويسكوزيته­ی سیال پايه. اولین مطالعه­ی نظری برای تعیین ویسکوزیته نسبی ممکن است به سال 1906 بازگردد، زمانی که انیشتین عبارت ریاضی را برای یک سوسپانسیون رقیق حاوی ذرات کروی بدست آورد [2]. در اینجا،  کسر حجمی ذره­ی جامد است، ویسکوزیته­ی ذاتی است و مقدار آن برابر با است. سپس، برای مطالعه یک سوسپانسیون نیمه رقیق که دارای کسر حجمی بالاتری است، رابطه­ی  پیشنهاد داده شد که در آن جملات مرتبه بالاتر  نیز در نظر گرفته شدند [3]. برای یک سوسپانسیون غلیظ که کسر حجمی ذرات آن بیشتر است، یعنی ، رابطه­ی  پیشنهاد داده شد به طوری که اگر کسر حجمی ذره به سمت چگال­ترین کسر انباشتگی ممکن میل کند، آنگاه ویسکوزیته­ی نسبی به سمت بی­نهایت میل خواهد کرد [4]. علاوه بر سوسپانسیون ذرات کروی، توجهات پژوهشی به سمت ذرات غیر کروی رفته است. نمونه­ای از آن عبارت است از راه حل تحلیلی جفری برای ویسکوزیته نسبی سوسپانسیون ذرات بیضوی که بادامی یا پَخ هستند [5]. اخیرا با افزایش قابل توجه در توانایی محاسباتی، تکنیک­های مدل سازی مبتنی بر اصل اول که قادر به پردازش مسائل مرزی متحرک پیچیده هستند نیز به عنوان یک استراتژی جایگزین برای تعیین رئوولوژی سوسپانسیون­ها مورد استفاده قرار می­گیرند [6-11]. ایده اصلی این رویکردهای عددی بدست آوردن اتلاف انرژی ذره­ی معلق شده در یک جریان کوئت از طریق شبیه سازی عددی مستقیم میدان جریان است. به عنوان مثال، لیشچاک و همکاران [7] ویسکوزیته برشی سوسپانسیون­های ذرات کروی را محاسبه کردند و هر دو رابطه انیشتین را برای کسر حجمی کم ذرات و رابطه­ی کریگر-داگرتی برای کسر حجمی بالای ذرات بازتولید کردند. علاوه بر این، این رویکردهای عددی جریان را در عدد رینولدز (Re) کم محدود نمی­کنند، که امکان بررسی وابستگی ویسکوزیته­ی ذاتی به Re را فراهم می­سازد. به عنوان مثال، کولکارنی و موریس [8] ویسکوزیته­ی نسبی سوسپانسیون ذرات کروی را در  گزارش کردند. آنها نشان دادند که اینرسی می­تواند سهم ذرات را در ویسکوزیته موثر سوسپانسیون افزایش دهد. هوانگ و همکاران [11] دریافتند که برای سوسپانسیون­های کروی پخ و بادامی، در رژیم Re کم، ویسکوزیته ذاتی به طور خطی و در رژیم Re بالا، به صورت غیرخطی با Re تغییر می­کند.

مطالعات فوق بر روی ذرات جامدی تمرکز داشتند که نسبت به سیال نفوذ ناپذیر هستند، در حالی که در کاربردهای واقعی جهان، غالبا با ذرات متخلخلی که نسبت به سیالات نفوذ پذیر هستند نیز مواجه می­شویم، از جمله ذرات هسته-پوسته مانند، خوشه­های کاتالیستی، داروهای کپسوله شده و غیره [12-14]. تلاش­­هایی بر روی مطالعه اثر نفوذپذیری ذرات متخلخل بر الگوی جریان و برهم­کنش­های سیال-ذره صورت گرفته است [15،16]. به عنوان مثال، مسعود و همکاران [15] از لحاظ نظری، پویایی ذرات بیضوی متخلخل را در جریان برشی بررسی کرده­اند. آنها نتیجه گرفتند که اگرچه میدان جریان در داخل و اطراف ذره به طور قابل توجهی به نفوذپذیری ذره متخلخل وابسته است، اما نفوذپذیری تاثیر کمی بر رفتار چرخشی ذرات متخلخل دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *