دانلود ترجمه مقاله مدل المان محدود محاسباتی ساده برای رفتار باربری غیرخطی سازه های بتنی – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

امروزه، ارزیابی مشارکت سختی بتن با عنصر کشش بتن تقویت شده در طی مرحله ترک خوردن، به طور افزاینده ای محبوب شده اند. کدهای ساختمانی پیشنهاد می دهند که عنصر RC به گونه ای طراحی شوند که برای جلوگیری از خوردگی تقویت کننده های فولادی، عرض های دهانه ی ترک ها را محدود کنند. چندین مدل محاسباتی اختصاص یافته به پیش بینی سختی کششی عناصر RC در متون موجود است. با این حال، تا به امروز، این مدل ها در زمینه واقعی استفاده بیشتر و بیشتر از شبیه سازی عددی با استفاده از روش عنصر محدود بررسی نشده اند. هدف از این مقاله توسعه یک مدل پیش بینی کننده ی ساده و سریع برای شبیه سازی رفتار بار جابه جایی ساختارهای RC بدون نیاز به مدل سازی تقویت کننده ی فولادی است.