پرسشنامه عوامل موثر بر کارایی خدمات دولت الکترونیک زیتهامال و همکاران(2000)

پرسشنامه خدمات دولت الکترونیک

پرسشنامه خدمات دولت الکترونیک : دولت الکترونیک که اغلب به عنوان دولت الکترونیک از آن یاد می‌شود، شامل استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای تغییر و بهبود ارائه خدمات دولتی، بهبود فرآیندهای حکمرانی و تقویت مشارکت شهروندان است. در اینجا یک مرور کلی از دولت الکترونیک آورده شده است:

‏1. **ارائه خدمات**: ابتکارات دولت الکترونیکی با هدف ارائه دسترسی راحت و کارآمد به خدمات دولتی از طریق کانال های دیجیتال به شهروندان، مشاغل و سایر ذینفعان انجام می شود. این شامل پورتال های آنلاین، برنامه های کاربردی تلفن همراه و پلتفرم های الکترونیکی برای دسترسی به اطلاعات، ارسال فرم ها، پرداخت ها و تعامل با سازمان های دولتی است.

‏2. **تحول دیجیتال**: دولت الکترونیک شامل تحول دیجیتالی فرآیندهای اداری مانند صدور مجوز، مجوزها، ثبت نام، تشکیل پرونده مالیاتی و تدارکات عمومی است تا گردش کارها، کاهش بوروکراسی و افزایش کارایی کلی عملیات دولت را افزایش دهد. .

‏3. **داده های باز و شفافیت**: دولت ها از دولت الکترونیک برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی با در دسترس قرار دادن داده ها و اطلاعات عمومی برای شهروندان استفاده می کنند. ابتکارات داده های باز انتشار مجموعه داده های دولتی، اطلاعات بودجه، معیارهای عملکرد و سوابق عمومی را برای شفافیت بیشتر و تصمیم گیری آگاهانه امکان پذیر می کند.

‏4. **تعامل شهروندی**: دولت الکترونیک با فراهم کردن بسترهایی برای بازخورد، مشاوره و مشارکت در فرآیندهای حکمرانی، مشارکت شهروندان را تقویت می کند. این شامل انجمن‌های آنلاین، سیستم‌های دادخواست الکترونیکی، نظرسنجی‌های عمومی و کانال‌های ارتباطی دیجیتال برای شهروندان می‌شود تا نگرانی‌های خود را بیان کنند و در بحث‌های سیاستی مشارکت کنند.

‏5. **مشارکت الکترونیکی**: دولت ها از ابزارهای دولت الکترونیک برای تسهیل مشارکت الکترونیکی استفاده می کنند و شهروندان را قادر می سازد تا از طریق پلتفرم های آنلاین و ابزارهای مشارکتی در فرآیندهای تصمیم گیری، تدوین خط مشی ها و مشاوره های عمومی شرکت کنند.

‏6. **هویت دیجیتال و احراز هویت**: ابتکارات دولت الکترونیک سیستم های مدیریت هویت دیجیتال و مکانیسم های احراز هویت امن را در بر می گیرد تا شهروندان را قادر سازد به خدمات دولتی به طور ایمن دسترسی داشته باشند و از اطلاعات شخصی خود محافظت کنند.

‏7. **امنیت سایبری و حفاظت از داده**: دولت الکترونیک اقدامات امنیت سایبری و پروتکل های حفاظت از داده ها را برای محافظت از سیستم های دولتی، داده های شهروندان و زیرساخت های حیاتی در برابر تهدیدات سایبری و دسترسی غیرمجاز در اولویت قرار می دهد.

‏8. **حکومت هوشمند**: دولت الکترونیک مفاهیم حکمرانی هوشمند را با ادغام فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی (AI)، بلاک چین، اینترنت اشیا (IoT) و تجزیه و تحلیل کلان داده برای بهینه سازی فرآیندهای تصمیم گیری، بهبود خدمات در بر می گیرد. تحویل، و افزایش نتایج سیاست.

‏9. **دولت سیار (م-دولت)**: دولت الکترونیک به پلتفرم‌های تلفن همراه گسترش می‌یابد و به شهروندان امکان می‌دهد به خدمات دولتی دسترسی داشته باشند، اعلان‌ها را دریافت کنند و از طریق دستگاه‌های تلفن همراه با مقامات دولتی ارتباط برقرار کنند و جمعیت رو به رشد موبایل محور را تامین کند.

‏10. **تعامل و یکپارچگی**: ابتکارات دولت الکترونیکی بر دستیابی به قابلیت همکاری و یکپارچه سازی یکپارچه سیستم ها و پایگاه های اطلاعاتی دولتی برای اطمینان از تبادل داده بین آژانس های مختلف و ارائه یک تجربه واحد برای شهروندان در تعامل با چندین نهاد دولتی تمرکز دارد.

‏11. ** ظرفیت سازی و سواد دیجیتال **: تلاش های دولت الکترونیک شامل برنامه های ظرفیت سازی برای ارتقای مهارت های دیجیتالی مقامات دولتی و ترویج سواد دیجیتال در میان شهروندان برای اطمینان از استفاده موثر از خدمات دولت الکترونیک است.

‏12. **توسعه و تنظیم سیاست**: دولت ها سیاست ها و مقرراتی را برای حاکمیت ابتکارات دولت الکترونیک، رسیدگی به مسائل مربوط به حریم خصوصی داده ها، استانداردهای امنیت سایبری، الزامات دسترسی و استفاده اخلاقی از فناوری های نوظهور در بخش عمومی ایجاد می کنند.

‏13. **همکاری بین المللی**: دولت الکترونیک همکاری بین المللی و به اشتراک گذاری دانش را بین دولت ها برای تبادل بهترین شیوه ها، استانداردها و تجربیات در اجرای راه حل های دولت الکترونیک ارتقا می دهد.

‏به طور کلی، دولت الکترونیک نقشی اساسی در نوسازی مدیریت عمومی، بهبود ارائه خدمات، ارتقای شفافیت، توانمندسازی شهروندان و پیشبرد اثربخشی کلی حکمرانی در عصر دیجیتال ایفا می‌کند.

پرسشنامه خدمات دولت الکترونیک: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *