دانلود ترجمه مقاله مطالعه تجربی اتصال تیر به ستون ساختمانی بتنی محدود به صفحات انتهایی – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

نتایج نشان می‌دهند که منحنی‌های هیسترزیس اتصالات پیش‌ساخته چاق هستند و تمامی نمونه‌ها طی خمش به روش قابل‌انعطاف با یک مفصل پلاستیکی، با معیار ستون قوی و تیرهای ضعیف، دچار شکست می‌شوند. علاوه برآن، این اتصال ساختمانی نرمی و ظرفیت اتلاف انرژی خوبی دارد که بیانگر عملکرد ارتعاشی بهتر آن است. علاوه¬برآن، ظرفیت تحمل خمش نیز بر اساس نظریه ناحیه پلاستیک متمرکز ارائه‌شده می‌شود. نتایج تئوری سازگاری خوبی با نتایج آزمایشی دارند که مرجع خوبی برای تحقیقات تئوری هستند.