دانلود ترجمه مقاله پروتوتایپ شبکه حسگری بی سیم برای عیب یابی بعد از اشغال سیستم های سازنده (ساختمانی) – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

راه اندازی خدمات مکانیکی ، برقی (الکتریکی) و لوله کشی (MEP) جزء به خوبی تعریف شده فرایند ساخت )در مرحله ۶ برنامه کاری RIBA) می باشد. با توجه به این ، این مقوله مرحله حیاتی برای درک طراحی می باشد ، شایان توجه است که این مقوله توجه بیشتری را در ادبیات به خود جذب ننموده است. در عمل ، دو سند دستورالعمل حرفه ای مهم مناسب حل (تعیین) راه اندازی ، به ترتیب بوسیله CIBSE و ASHRAE است. گونه قبلی در تنظیم مقررات ساختمانی بریتانیایی تحت ملزومات که خدمات باید راه اندازی شده باشند…