دانلود ترجمه مقاله تشخیص چهره عمیق با داده های ناقص صورت – الزویر ۲۰۱۹

24,000 تومان

توانایی الگوریتم های تشخیص چهره مبتنی بر ماشین برای داشتن عملکرد مناسب در حالتهایی که چهره ناقص است – مانند چهره های بسته شده، چهره های چرخانده شده و یا چهره های بزرگ شده – به عنوان سر نخ یک کار چالش برانگیز در زمینه بینایی کامپیوتر و محاسبات بصری است. در این کار، ما نتایج برخی از آزمایش های جدید را که ما برای نشان دادن این مسائل انجام داده ایم و …