دانلود ترجمه مقاله اثر بازدارندگی کلون ۱۰۰ چای روی رده سلولی سرطان روده بزرگ – Ajol 2018

15,000 تومان

این مطالعه نشان داده است که چای سفید و سبز دارای ترکیبات فنلی بیشتری (کاتچین و فلاونوئیدها) نسبت به چای سیاه است. مقادیر بیشتری از محتوای فنولی با افزودن کربنات سدیم در آزمایش Folin-Ciocalteu به دست آمد. روش استخراج آبی متانول (۷۰٪) بهترین روش برای استخراج پلی فنل از انواع مختلف چای مورد مطالعه بود. چای سفید استخراج شده با این روش، محتوای TPC بالاتری داشت و فعالیت تصفیه کنندگی رادیکال DPPH آن بیشتر از عصاره های به دست آمده با استفاده از روش های دیگر بود. علاوه بر این، عصاره آبی چای سفید، در دوزهای بالاتر، در ۴۸ ساعت، فعالیت ضدتکثیری بالایی علیه سلول های HCT-116 داشت. بنابراین، عصاره دارای خواص ضد سرطان محسوسی می باشد، که به وضوح به دلیل TPC بالا آن است.