دانلود ترجمه مقاله آژانس و اقدام مشترک در برنامه ریزی فضایی دریای بالتیک – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

برنامه ریزی فضایی دریایی در منطقه دریای بالتیک هنوز در مرحله جنینی است، اگر چه دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد برنامه ریزی فضایی دریایی به جلوگیری از دیدگاه های منطقه ای ادامه می دهد. یک چشم انداز که شرایط مرزی ایجاد شده در محل اقدام مشترک و مشوق های دوجانبه بر مبنای آژانس را ادغام می کند می تواند برای درک بهتر شکاف بین اعلامیه های سیاسی درباره اهمیت هماهنگی منطقه ای و نتایج مشاهده شده مفید باشد. از سوی دیگر، تعاملات دوجانبه سیاست های برنامه ریزی داخلی و از سوی دیگر، مرزهای سیاست بین المللی، مهم نیستند و ممکن است در صورتی که با عقلانیت حکومت می کنند،…