دانلود ترجمه مقاله شناسایی سنخ شناسی مردانی که از استرویدهای نرینه ساز آنابولیسم (AAS) استفاده می کنند – الزویر 2018

20,000 تومان

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد کسب اطلاعات درباره AAS باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد و باید به فراهم کنندگان خدمات سلامت درباره تغییرات انگیزش ها و رفتارهای پرخطر مرتبط اطلاع‌رسانی شود. باید توجه کرد و اطمینان حاصل کرد که خدمات حداقل سازی آسیب در حال حاضر به انتشار اطلاعات درباره تزریق ایمن درون عضلانی می پردازند و محل دورریز سوزن برای گروه های مختلف در دسترس است.