دانلود ترجمه مقاله کاربرد مدل‌های GARCH در مدل ساز – الزویر ۲۰۱۸

23,000 تومان

برای یک بازار سهام سالم، نوسان نرمال، در فعالسازی بازار بسیار مفید است. از طریق تجزیه و تحلیل‌های قبلی می‌دانیم که مشکلات بسیاری در بازار اوراق بهادار وجود دارد. بنابراین، بر اساس وضعیت واقعی، توصیه‌های زیر را در جنبه‌ی خط‌ مشی ارائه می‌دهیم. ۱) بهبود سیستم افشاگری اطلاعات. بازار سهام چین دارای ویژگی آشکار خوشه‌بندی نوسان است، عوامل غیر منطقی بسیاری در معاملات وجود دارند و قیمت بازار به شدت در نوسان است.