دانلود ترجمه مقاله سرعت نسبی مابین طبقات برای تقویت لرزه ای با چارچوب های فولادی – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

در این کار ، معادله هایی ارائه شده است که می تواند یک تخمین سریع و راحت برای IV در سطوح خاص IDR ارائه کند که می توان از آن ها برای MRF های فولادی استفاده کرد . معادله های ارائه شده همبستگی خوبی با کران های بالا و پایین این سطوح IDR دارند. معادله های IV، متناظر با این سطوح خاص IDR سپس در روند تقویت لرزه ای برای MRF های فولادی صفحه ای مورد استفاده قرار می گیرند که در آن ها، میراگر های لزج قرار داده شده اند.