دانلود ترجمه مقاله اثر سرمایش و گرمایش بر مقاومت پیوستگی بین بتن و میلگردهای تقویتی فولادی با و بدون پوشش اپوکسی – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

نتایج نشان می دهد که وقتی نرخ گرمایش و دمای موردنظر افزایش می یابند، مقاومت پیوستگی کاهش می یابد. روش سرمایشی تاثیر چندانی بر تنش پیوستگی نهایی نمونه هایی که از میلگرد بدون پوشش استفاده می کنند، نمی گذارد اما تاثیر زیادی بر نمونه های با میلگرد با پوشش اپوکسی دارد. یک مطالعه عمیق تر می تواند در مورد اثر سرمایش بر مقاومت پیوستگی انجام گیرد.