دانلود ترجمه مقاله پروتوکل خوشه بندی مبتنی بر جستجوی Cuckoo بهبود یافته برای شبکه های حسگر بی سیم – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

در این مسئله ، سرهای خوشه بصورت یکپارچه توزیع نشده و سرهای خوشه سر ریز شده سریع تر از سرهای خوشه سر ریز نشده از بین می رود. بمنظور حل این مشکل ، یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر جستجوی Cuckoo بهبود یافته (ICSCA) در این مقاله پژوهشی مطرح شده است. ارزیابی عملکرد ICSCA و مقایسه آن با طرح خوشه بندی کنونی – از لحاظ مصرف انرژی کلی و انرژی پسماند – ارایه شده است.