دانلود ترجمه مقاله شفافیت و حسگری ضریب انکسار ناشی از پلاسمون در موجبر پلاسمونیک – الزویر ۲۰۱۸

15,000 تومان

به طور خلاصه در این مقاله، یک ساختار جدید موجبر بر پایه گرافن تشکیل شده از یک موجبر باس که با یک استریپ رزونانس گرافن یه طور مستقیم و با یک رزوناتور حلقوی به طور غیر مستقیم کوپل شده ، ارائه شده است. اثر PIT اشاره شده، میتواند با تغییر پارامتر های مربوطه به دست آید. سنسور ضریب شکست با حساسیت ۴۱۶۰nm/RIU و FoM بالا ، محقق شد. ساختار موجبر ارئه شده و خواص بدست آمده آن میتواند در مدار های مجتمع نوری، خصوصا برای ساخت نانوحسگر ها، کلیدها، ادوات نور کند و مدولاتور ها موردد استفاده قرار بگیرد.