دانلود ترجمه مقاله طراحی منطقه ای یک رویکرد طراحی استراتژیک در معماری منظر – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

مطالعه ی ما در رابطه با اصول طراحی منطقه ای، نشان دهنده ی مشارکت متخصص های طراحی در توسعه ی چشم انداز و شکل دهی به برنامه های راهبردی می باشد. ما انتظار داریم که این نوع راهبردی از طراحی در این قسمت باقی بماند و به عنوان یکی از مهم ترین دامنه هایی که متخصص های طراحی با آن رو به رو هستند، تکامل پیدا کند و ابعاد جدیدی را به فرهنگ و هنر طراحی بیفزاید ؛ همچنین تخصص ها، روش شناسی ها، مهارت ها و نگرش ها و جایگاه طراح در این روند هم تکامل پیدا می کند.