دانلود ترجمه مقاله تاثیر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تاثیر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تاثیر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی – الزویر ۲۰۱۷:این مطالعه نشان می دهد که مدیرعامل های قدرتمند با وجود “ساختمان امپراطوری” جاه طلبی ها و گرایش های ریسک پذیر، نوآوری های اکتشافی را بیشتر و نوآوری های انتفاعی را کمتر دنبال می کنند. به علاوه، این مطالعه روی این موضوع بحث می کند که این روابط به طور خاص، قابل رؤیت هستند اگر مدیرعامل به عنوان یک عنصر خارجی به شرکت بپیوندد. نتایج نشان دادند که مدیرعامل های قدرتمند در حقیقت گرایش به دنبال کردن ریسک بالاتر (اکتشافی) دارند. با کمال تعجب، این مطالعه نشان داد که هنگامی که مدیرعامل از خارج به کار گرفته شود، در حقیقت قدرت مدیرعامل با نوآوری های کم‌ریسک تر (انتفاعی) ارتباط مثبت پیدا می کند.

به طور کلی، یافته های این مطالعه، توضیح متنوع‌تری از مکانیزمها ارائه می دهد که در این توضیح، قدرت مدیرعامل دستور کار شرکت را شکل می دهد. از دیدگاه عملی مدیریتی این یافته ها پیامدهای مهمی برای جانشینی اجرایی و توسعه دستور کار نوآوری دارند.

عنوان فارسی مقاله: تاثیر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله تحقیقات بازاریابی – Journal of Business Research

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
CEO power
Innovation
Exploitation
Exploration
Behavioral agency theory
CEO origin
تعداد صفحات ترجمه شده: 21 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Ana M.SariolaMichael A.Abebe
موضوع: ، ,  و
دسته بندی رشته: ,
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله قدرت مدیرعامل

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

مقدمه

توسعه نظریه و فرضیه

پیش بینی های اجرایی نوآوری سازمانی

قدرت مدیرعامل و خروجی های سازمانی

قدرت مدیرعامل و نوآوری سازمانی اکتشافی – چشم انداز نظریه نمایندگی رفتاری

قدرت مدیرعامل و نوآوری سازمانی انتفاعی

نقش تعدیل کننده وضعیت مدیرعامل خارجی

روش ها

نمونه ها و منابع داده

معیارها

متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیرهای کنترل

نتایج

بحث و پیامدها

محدودیت‌ها و جهت‌گیری پژوهش های آتی

نتیجه گیری


چکیده

با وجود افزایش مدارک پژوهشی در مورد تأثیر مدیران عامل قدرتمند روی نتایج سازمانی، نقش آنان در شکل دادن به برنامه کاری نوآوری، توجهات آکادمیک و دانشمندانه را به سمت خود جلب کرده است. این مطالعه اثر قدرت  مدیرعامل  روی نوآوری اکتشافی و انتفاعی را بررسی می کند. با توجه به مباحث اصلی در نظریه نمایندگی رفتاری، این مطالعه پیشنهاد می دهد که شرکتهایی که توسط مدیران عاملی قدرتمند مدیریت و راهبری می شوند، می توانند بیشتر به دنبال نوآوری اکتشافی باشند  و کمتر به سراغ نوآوری انتفاعی بروند. علاوه بر این، روابط به میزان قابل توجهی توسط وضعیت خارجی  مدیرعامل  مستحکم شده اند.

با استفاده از داده های 150 شرکت آمریکایی، نتایج نشان می دهد که یک ارتباط مثبت قابل توجه بین قدرت  مدیرعامل  و نوآوری اکتشافی وجود دارد. بر خلاف پیش بینی ها، وقتی یک مدیرعامل از خارج شرکت در رأس شرکت قرار می گیرد، شرکتهایی که با  مدیرعامل  های قدرتمند هدایت می شوند، بیشتر در نوآوری انتفاعی قرار می گیرند. در کل، یافته های ما، رابطه بین قدرت مدیرعامل و نواوری سازمانی را دقیق تر نشان می دهد. مفاهیم و پیامدها برای پژوهش و عمل مورد بحث قرار می گیرد.


ABSTRACT

Despite the growing research evidence on the effect of powerful CEOs on organizational outcomes, their role in shaping the firm’s innovation agenda has received little scholarly attention. This study examines the effect of CEO power on exploratory and exploitative innovation. Drawing from core arguments of Behavioral Agency Theory, this study proposes that firms led by powerful CEOs are likely to pursue more exploratory and less exploitative innovations. Furthermore, these relationships are significantly strengthened by CEO Outsider Status.

Using data from 150 U.S. firms, the results reveal a significant positive relationship between CEO power and explorative innovation. Contrary to predictions, firms led by powerful CEOs engage in more not less exploitative innovation when the CEO is appointed from outside the firm. Overall, the findings provide a more nuanced explanation of the link between CEO power and organizational innovation. Implications for research and practice are discussed.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله قدرت مدیرعامل 

1-       مقدمه

آیا    مدیران عاملی قدرتمند  بر  استراتژی های مشارکتی و عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند؟ اگر چنین است، این تأثیرگذاری چگونه اتفاق می افتد؟ آیا   مدیرعامل  های قدرتمند  جذب استراتژی های مشارکتی جدید و پرخطر می شوند؟ یا اینکه اعمال سنجیده تر و محافظه کارانه تر را ترجیح می دهند؟ این سؤالات همواره توجه دانشمندان و متخصصان بسیاری را به خود جلب کرده است. موضوع مطالب چاپ شده به بحث درباره  مدیرعامل  های قدرتمند و جرأت آنها در اعمال سازمانی پیوند خورده است. پژوهشگران عرصه حاکمیت شرکتی، این موضوع را با استفاده از  سنت پژوهش پله ای در چارچوب گسترده تر”اثرات اجرایی”  بررسی کرده اند. به طور خاص تر، بحث آکادمیک و عالمانه روی این موضوع به طور تجربی ارتباط بین قدرت  مدیرعامل  و عملکرد سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. همچنین  در مطالعات اخیر یک رابطه مهم بین قدرت مدیرعامل  و انتخاب استراتژی های شرکتی مختلف نظیر ادغام و تملک تشخیص داده شده است. تا کنون، رشد مدارک تجربی اثر قدرت  مدیرعامل  روی انتخاب استراتژی های شرکتی و عملکرد سازمانی مشاهده شده است (Tang et al., 2011).

علی رغم شواهد و مدارک پیش رو درمورد اثر  مدیران عاملی قدرتمند بر عملکرد و تصمیم گیری سازمانی، نقش آنها در شکل دهی برنامه کاری نوآوری شرکت، چندان روشن نیست. در حالی که کار آکادمیک و عالمانه کنونی حاکی از وجود یک ارتباط مهم بین  مدیران عامل و انتخاب استراتژی شرکتی مشخص است، نه آثار مرتبط با حاکمیت شرکتی و نه نوآوری سازمانی به طور ویژه به این موضوع نپرداخته اند که چگونه  مدیران عاملی قدرتمند روی فعالیتهای نوآوری سازمانی تأثیر می گذارند. واکاوی و بررسی نقش قدرت  مدیرعامل در نوآوری سازمانی به چند دلیل مهم است: اول اینکه،  مدیران عامل یک موقعیت ساختاری برجسته در رده های بالا دارند و  در شکل دهی به تصمیمات استراتژیک، نقش مهمی را ایفا می کنند. دوم این که، در عین اینکه سایر اعضای تیم مدیریت و هیأت مدیره درگیر تصمیم سازی استراتژیک هستند، از  مدیران عامل انتظار می رود که نقشی فعال و موثر را در فرمولبندی استراتژی داشته باشد.  ذینفعان مهم اغلب از  مدیران عامل انتظار دارند که معماران اصلی  برنامه کاری نوآوری شرکت باشند. هدف این مقاله، بررسی ارتباط بین قدرت  مدیرعامل  و انتخاب استراتژی های نوآوری سازمانی است. به طور ویژه، ارتباط بین قدرت مدیرعامل و دو نوع از استراتژی های نوآوری سازمانی (نوآوری اکتشافی و انتفاعی ) به شکل تجربی بررسی شده است.  با استفاده از استدلال های اصلی نظریه نمایندگی رفتاری، اثرات متمایز مدیران عامل قدرتمند بر فعالیت نوآوری سازمانی توسعه می یابد و به صورت تجربی آزمایش و تست می شود تا اصول کلیدی این نظریه با تاکید بر استعداد ریسک پذیری که سراسر استراتژی های نوآوری را فراگرفته است، به پژوهش نوآوری بسط داده شود. پژوهش پیش رو، پیشنهاد می دهد که احتمال اینکه شرکتهایی که تحت راهبری مدیران عامل قدرتمند هستند، به جای  نوآوری انتفاعی، سراغ نوآوری های اکتشافی بروند، بیشتر است. به علاوه، این مطالعه روی این موضوع بحث می کند که وقتی یک مدیرعامل کع قبلا خارج از سازمان بوده، منصوب می شود، ارتباط بین قدرت  مدیرعامل و استراتژی های نوآوری سازمانی به میزان زیادی تقدرتمندت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *