دانلود ترجمه مقاله تنظیمات کسب و کار و کانال های بازاریابی در قالب تجارت الکترونیک – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تنظیمات کسب و کار و کانال های بازاریابی در قالب تجارت الکترونیک – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله تنظیمات کسب و کار و کانال های بازاریابی در قالب تجارت الکترونیک – الزویر ۲۰۱۷:تحقیقات ما یادآور اهمیت یافتن نیچ های خاص و انتخاب کانال های بازاریابی مناسب برای سودآوری است. برای آجر و ملات ها، قالب خرده فروشی نیست که برای سودآوری مهم است بلکه نحوه موضع گیری شرکت های این دسته در بازار و یا انتخاب کانال های بازاریابی است. همین منطق درباره رشد خرده فروشان صرفاً کلیکی نیز صدق می کند. افزون بر این، و بر خلاف انتظارات ما، به نظر می رسد که انواع آنلاین بازاریابی به کانال بازاریابی مهمی (موثری) برای کسب و کارهای سنتی با فروشگاه های فیزیکی تبدیل شده است. این نتایج کمک به تحقیقات خرده فروشی کمک نموده و می تواند به عنوان راهنمای خرده فروشانی که در پی توسعه کسب و کار خود بر حسب ارتباط قالب خرده فروشی خود و استراتژی انتخابی با کانال های بازاریابی مناسب هتسند، آموزنده باشد.

عنوان فارسی مقاله:

تنظیمات کسب و کار و کانال های بازاریابی در قالب تجارت الکترونیک و خرده فروشی سنتی: تجزیه و تحلیل مقایسه کیفی (QCA) در خرده فروشی کالاهای ورزشی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله خرده فروشی و خدمات مصرف کننده – Journal of Retailing and Consumer Services

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
 Multi-channel setup – Retail format – Business strategy – Configurations – Qualitative Comparison Analysis (QCA) – Sporting goods
تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۱ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Tobias Johansson، Johan Kask
موضوع: مدیریت کسب و کار
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله تجارت الکترونیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

۱- مقدمه

۲- رویکرد نظری و ابعاد پیکربندی

۲-۱- ترکیبات قالب خرده فروشی و استراتژی کسب و کار

۲-۲- راه اندازی چند کاناله

۳- مشاهدات حاصل از شرکت های عمده و انتظارات درباره پیکربندی های مناسب

۴- داده ها و روش

۴-۱- معیارهای توضیحی

۴-۲- معیارهای عملکرد

۴-۳- روند تحلیلی

۵- تجزیه و تحلیل

۵-۱- نتایج QCA برای شرایط معیار حاشیه سود

۵-۲- نتایج QCA برای شرایط معیار رشد

۶- بحث و نتیجه گیری

۶-۱- بحث درباره نتایج

۶-۲- نتیجه گیری ها و محدودیت ها


چکیده

مقاله حاضر یک رویکرد پیکربندی را برای مطالعه تناسب بین قالب های خرده فروشی، استراتژی کسب و کار، و راه اندازی چند کاناله به کار می بندد. مواد تجربی مشتمل بر پنج مطالعه موردی، و مجموعه داده های ۷۴ خرده فروش کالاهای ورزشی در سوئد می باشد. نتایج ما نشان دادند که در صورت تناسب راه اندازی چند کاناله با استراتژی کسب و کار، یک خرده فروش می تواند مزایای استراتژیکی را ایجاد نموده و قالب خرده فروشی برای توضیح تفاوت های موجود در رشد و سود مهم بوده و رشد به تجارت الکترونیک و سود به فروشگاه های فیزیکی اختصاص می یابد. افزون بر این، مطالعه حاضر آشکار ساخت که تا حدودی کانال های آنلاین نیز پیامدهای عملکردی مثبتی برای خرده فروشان فروشگاه های فیزیکی دارند.


Abstract

This article applies a configurational approach to study the fit between retail format, business strategy, and multi-channel setup. Its empirical material consists of five case studies, and a data set of 74 sporting goods retailers in Sweden. Our results show that a retailer can create strategic advantages when its multi-channel setup fits with its business strategy, and that retail format is important for explaining differences in growth and profit, the former being assigned to e-commerce and the latter to physical stores. Moreover, the study reveals that to some extent online channels also have positive performance implications for physical store retailers.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله تجارت الکترونیک

  1. مقدمه

در پانزده سال گذشته، گزینه های کانال بازاریابی مانند رسانه های اجتماعی، موتورهای جستجو، و سایت های مقایسه قیمت دارای کانال های بازاریابی سنتی از قبیل: حمایت مالی، تبلیغات چاپی، رویدادها و آگهی های بازرگانی تلویزیونی بودند (دیهولاکیا و همکاران، 2005؛ رانگاسوامی و ون بروگن، 2005).

این تغییر منجر به نوع جدیدی از ترکیبات شده و روش سنتی انجام کسب و کار و بازاریابی در بخش خرده فروشی با اَشکال جدیدی از رقابت مواجه گشتند. در واقع، وقتی که ویژگی های محصول به آسانی کپی برداری شده و هزینه های تولید و سود به طور مداوم تحت فشار هستند، گفته می شود که مدیریت مطلوب کانال های متعدد و دقیق، یک منبع برای مزیت رقابتی شمرده می شوند که از بقیه متمایزند (پین و فرو، 2004؛ رودریگز – دیاز و اسپینو – رودریگز، 2006؛ روزنبلوم، 2007؛ شارما و مهروترا، 2007).

همگام با ظهور اینترنت و تجارت الکترونیک، جریانات پژوهشی به بررسی ترکیب بهینه کانال های آنلاین و آفلاین (فریدمن و فوری، 1999؛ کومار و ونکاتسان، 2005؛ روزنبلوم، 2007) و چگونگی ارائه مزیت و یا مانع اضافی برای عملکرد شرکت در اثر افزایش کانال های آنلاین پرداختند (چنگ و همکاران، 2007؛ وب و لمب، 2007). افزون بر این، پیامدهای عملکردس خرده فروشی آنلاین در مقابل آفلاین، و نیز تفاوت بین خرده فروشان عمومی و متخصص است به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است (مین و ولفینبارگر، 2005). با این وجود، ما معتقدیم که ادبیات کنونی مربوط به ارتباط بین استراتژی خرده فروشان، قالب خرده فروشی و کانال های بازاریابی آن تا حدی قدیمی بوده (مانند: کابادائی و همکاران، 2007؛ ورهیس و مورگان، 2003)، و در نتیجه تغییر چشمگیر بخش خرده فروشی در راستای تجارت الکترونیک و کاربرد کانال های بازاریابی به طور خاص به خوبی لحاظ نشده است. گروال و همکاران (2004) هیچ مدرکی دال بر اینکه بتوان تحقیقاتی را به آسانی در زمینه خرده فروشان آنلاین برای هدایت آنلاین خرده فروشی به کار برد مشاهده ننمودند و ما استدلال نمودیم که مطالعات بسیار معدودی پس از ظهور تجارت الکترونیک انجام پذیرفته که به کشف پیامدهای عملکردی انطباق (و یا انطباق نامناسب) راه اندازی چند کاناله با استراتژی خرده فروشان و قالب خرده فروشی پرداخته باشند.

هدف مقاله حاضر پرداختن به این شکاف با استفاده از یک رویکرد پیکربندی (فیس، 2007؛ میلر، 1996) جهت تناسب بین عناصر مهم طراحی برای یک خرده فروش می باشد. در مقاله حاضر ما به توسعه و آزمون تجربی ترکیبات پایدار و کمتر پایدار استراتژی کسب و کار، قالب خرده فروشی و راه اندازی چند کاناله و نحوه تاثیرگذاری آن ها بر عملکرد مالی خرده فروشان (سود و رشد) پرداختیم. ما پیکربندی ایده آلی را بر مبنای ادبیات پیشین و بر اساس چهار مورد موفق و یک مورد کمتر موفق در بخش خرده فروشی کالاهای ورزشی در سوئد مطرح نمودیم. سپس این پیکربندی ها در نمونه ای از 74 خرده فروش دیگر کالاهای ورزشی در سوئد آزمایش نمودیم. روش به کار رفته جبر بولی و تجزیه و تحلیل مقایسه کیفی (QCA) می باشد (فیس، 2007، 2011؛ راجین، 1987، 2000) که در آن ما به ارزیابی تجربی سودمندی انطباق (تناسب) برای عملکرد شرکت و اصلی ترین ابعاد پیکربندی در توضیح عملکرد پرداختیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *