دانلود ترجمه مقاله القای جوانه زنی بذر علف ها به وسیله دود و کاریکین حاصل از دود – اسپرینگر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله القای جوانه زنی بذر علف ها به وسیله دود و کاریکین حاصل از دود – اسپرینگر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله القای جوانه زنی بذر علف ها به وسیله دود و کاریکین حاصل از دود – اسپرینگر ۲۰۱۸:مشخص شد که دود حاصل از گیاه و آب دود، جوانه زنی گونه های متعددی گیاهی را از مناطق مستعد آتش و مناطق بدون آتش، تحریک می نماید. ردیابی KAR1 در دود، فرصت جدیدی برای استفاده از آن برای بهبود جوانه زنی بذرهای حساس به دود، و نیز به همان خوبی در بذرهای غیر حساس، ایجاد می کند. بسیار مهم است که، مکانیسم شکست خواب و جوانه زنی گندمه ها در A. fatua، یک علف هرز آفت جدی در اکوسیستم های کشاورزی مناطق متعدد، از جمله لهستان، کشف گردد. معلوم گردید که KAR1 برای ابراز اثر تحریک کنندگی خود، به جیبرلین های اندوژن، فعالیت اتیلنی، و احتمالا تخریب ABA، نیاز دارد.

عنوان فارسی مقاله:

القای جوانه زنی بذر علف ها به وسیله دود و کاریکین حاصل از دود, با ارجاع خاص به جو دو سر پوچ

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

اسپرینگر

Acta Physiologiae Plantarum

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Avena fatua – Caryopsis – Dormancy – Floret – Gibberellin – Karrikin – Weed
تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۱ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Jan Kępczyński
موضوع:  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 10 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله القای جوانه زنی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

معرفی

فعالیت بیولوژیکی دود حاصل از گیاه

فعالیت بیولوژیکی KAR1

پاسخ های بذرهای علف های هرز به دود و KAR1

پاسخ های گلچه و گندمه ی نهفته ی اولیه در Avena fatua به دود و KAR1

جوانه زنی

دود و KAR1

بوتنولیدهای سه حلقه ای (Tricyclic butenolides)

جیبرلین ها و اسید آبسیزیک

اتیلن

خروج ریشه چه و غلاف ریشه چه

وضعیت آنتی اکسیدان های ROS

فعالیت چرخه ی سلولی

پاسخ های گندمه های خوابیده ی دومین (ثانویه) Avena fatua به KAR1

خلاصه و دیدگاه ها

منابع


چکیده

دود تولید شده از (سوختن) گیاه، عصاره ی آب آن-آب دود(SW) ، و کاریکین (KAR1) حاضر در دود، جوانه زنی بذر از جمله بذر علف های هرز و گیاهان اهلی (زراعی ) را در مناطق مستعد آتش سوزی و مناطق بدون آتش سوزی، تحریک می کند. همچنین گیاهانی وجود دارند که بذرهای آن ها تنها به دود پاسخ می دهند، و نه به کاریکین، و یا برعکس آن نیز صدق می کند. دود و/یا KAR1 می توانند در باغبانی، کشاورزی و بازسازی پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گیرند. این مقاله ی مروری اثرات دود و KAR1 را بر جوانه زنی بذر علف ها و به طور عمده با تأکید بر یافته های اخیر درباره ی نقش فیزیولوژیکی این عوامل در خروج از دوران نهفتگی (شکست خواب) (dormancy release)، و جوانه زنی دانه های (گندمه ها یا caryopses) جو دو سر پوچ Avena fatua، تشریح می کند.

مشارکت جیبرلین ها، اتیلن، و آبسیزیک اسید (ABA)، در پاسخ به دود یا KAR1 به بحث گذاشته شده است. اثرات دود یا KAR1 بر انواع فعال اکسیژن (ROS)، آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی و فعالیت آنزیم های شرکت کننده در حذف ROS، ارائه گردیده است. همچنین، فعالیت چرخه ی سلولی در پاسخ به SW و KAR1 در نظر گرفته شده است. اثرات KAR1 بر خروج از دوران نهفتگی دمایی (ترمودورمانسی) در بذرهای A. fatua نیز نشان داده شده است.


Abstract

Plant-derived smoke, its water extract—the smoke water (SW), and karrikin (KAR1) present in the smoke stimulate seed germination in plants from fre-prone and fre-free areas, including weeds and cultivated plants. There are also plants, the seeds of which can respond only to smoke, but not to KAR1, and vice versa. Smoke and/or KAR1 can be applied in horticulture, agriculture, and revegetation. This review describes efects of smoke and KAR1 on weed seed germination and focuses mainly on the recent knowledge about the physiological role of these factors in dormancy release and germination of Avena fatua caryopses.

The involvement of gibberellins, ethylene, and abscisic acid (ABA) in the response to smoke or KAR1 is discussed. Efects of smoke or KAR1 on the contents of reactive oxygen species (ROS), non-enzymatic antioxidants, and activity of the enzymes participating in ROS removal are presented. Cell cycle activity in the response to SW and KAR1 is also considered. Efects of KAR1 on thermodormancy release in A. fatua caryopses are highlighted, as well.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله القای جوانه زنی

معرفی

بذرهای زنده ی تعداد زیادی از گونه های گیاهی در موقعیت های مناسب برای فرایند جوانه زنی، قادر به جوانه زنی سریع بعد از درو نمی باشند. چنین بذرهایی خوابیده یا نهفته ی اولیه در نظر گرفته می شوند. نهفتگی اولیه در طول رشد و تکامل بذر در گیاه مادر شکل می گیرد. این نوع از نهفتگی علی الخصوص در گیاهان وحشی، عمومیت دارد. نهفتگی (خواب) پدیده ی بسیار مهمی است که از جوانه زنی روی گیاه مادر، جلوگیری کرده، انتشار بذر را تسهیل نموده، بقای گیاه را در حوادث طبیعی تضمین کرده و رقابت درون گونه ای را کاهش می دهد (Bewley et al. 2013). معلوم شده است که این پدیده غیرضروری می باشد، و ابراز آن به عوامل محیطی ای نظیر دما، بستگی دارد. بذرها می توانند خوابیده یا نهفته ی کامل باشند؛ چنین بذرهایی قادر به جوانه زدن در هر دمایی نیستند (Hilhorst 2007). همچنین بذرهایی وجود دارند که تنها در دامنه ی دمایی خاصی قادر به جوانه زنی نیستند، درحالیکه در دماهای بیرون این دامنه، جوانه می زنند. بنابراین، ابراز نهفتگی در چنین بذرهایی بستگی به دما دارد، و شکست خواب (خروج از نهفتگی یا کمون) با افزایش دامنه ی دمایی جوانه زنی، همراه می باشد. در موقعیت های طبیعی، خواب اولیه ی بذرها در معرض نوسانات شرایط زیست محیطی ای نظیر نور، دما، رطوبت و حضور گازها قرار دارد که منجر به ایجاد حالت تناوبی (چرخه ای) در دوران خواب می گردد (Finkelstein et al. 2008). خواب اولیه همچنین می تواند توسط چینه سرمایی (استرتیفیکه کردن یا قرار دادن بذر در سرمای مرطوب)، ذخیره سازی خشک، نور یا مواد شیمیایی از بین برود (Bewley et al. 2013).

عموما این مسئله پذیرفته شده است که تعادل بین آبسیزیک اسید (ABA) و جیبرلین ها (GAs) و/یا حساسیت به این هورمون ها، مسئول تنظیم حالت خواب و جوانه زنی بذرها در پاسخ به سیگنال های محیطی می باشد (Finkelstein et al. 2008; Rodríguez-Gacio et al. 2009). ABA به عنوان مهم ترین هورمون مسئول ایجاد حالت نهفتگی در طی تکامل بذر و نیز حفظ این حالت در زمان خیساندن (آبگیری یا imbibition) بذر می باشد. به نوبه خود، جیبرلین ها GAs، به عنوان فاکتورهای درگیر در شکست خواب (خروج از دوران نهفتگی) و/یا جوانه زنی ذکر شده اند. شکست خواب به عنوان مشارکت تؤامان یک کاهش اندازه در مقدار ABA و نیز یک افزایش اندازه در سطح GAs، نشان داده شده است (Bewley et al. 2013). مشارکت ABA و GAs در تنظیم حالت خواب در آزمایشات مربوط به کاربرد آن ها، نشان داده شده است. GA3 خارجی (برون زاد یا اگزوژن) می تواند جوانه زنی بذرهای خوابیده ی بسیاری از گونه های گیاهی را تحریک نماید. در مقابل، ABA خارجی عمق نهفتگی را افزایش می دهد. اشتراک هورمون های دیگر نظیر اتیلن، سیتوکینین ها، و برازینوستروئیدها (brassinosteroids)، نیز در شکست خواب بذرها و جوانه زنی گزارش شده است (برای بررسی، Gubler et al. 2005; Finkelstein et al. 2008; Hilhorst 2007 را ببینید). به علاوه، اجزای غیر هورمونی نظیر انواع اکسیژن فعال (ROS) نقش مهمی را در کل طول عمر دانه، از جنین زایی تا جوانه زنی، ایفا می کنند (El-Maarouf-Bouteau and Bailly 2008). ROS (انواع اکسیژن فعال) می توانند اثراتی مضر داشته باشند یا می توانند به عنوان یک عملکرد علامت دهی (سیگنال دهی) کلیدی در شکست خواب و جوانه زنی خدمت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *