دانلود ترجمه مقاله عملیات هوشمند شبکه های هوشمند یکپارچه با تولید توزیع شده – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

در این مقاله ما مشاهده کردیم که یک شبکه هوشمند، یک فناوری نوظهور بوده و تحقیقات رو به رشدی در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف شبکه هوشمند در حال انجام است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته از این فناوری در شبکه الکتریسیته خود استفاده کرده‌اند. با این حال بسیاری از کشورهای دیگروجود دارند که هنوز در زمینه فناوری شبکه هوشمند رشد اندکی داشته‌اند. تعداد زیادی از مقالات پژوهشی مرور شده در بر گیرنده دانش مربوط به فناوری شبکه هوشمند، اجزای مختلف شبکه هوشمند نظیر مدیریت سمت تقاضا، پاسخ تقاضا، تولید پراکنده، دستگاه‌های هوشمند بوده‌اند.