دانلود ترجمه مقاله برون ده قلبی، ضربان قلب و میزان سکته مغزی در کنترل دمای هدفمند پس از ایست قلبی – الزویر ۲۰۱۹

19,000 تومان

محدودیت‌های بسیاری را برای انجام این مطالعه اذعان می‌کنیم. ما از کاتتر شریان ریوی برای شاخص قلبی استفاده کردیم و آن را به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفتیم. با این حال ، بخاطر عدم موفقیت در وصل کردن کاتتر شریان ریوی به ۲۰ بیمار و داشتن زمانی طولانی‌تر آنان برای بازگشت به جریان خون خودبه خودی نسبت به سایر بیماران، اجباراً آنها را از آنالیزها حذف کردیم. علاوه بر این، بیمارانی که به شوک مداوم نیاز داشتند نیز از مطالعه حذف شدند. بنابراین ، مطمئن نیستیم که نتایج ما نماینده بیماران مبتلا به OHCA و دارای ناپایدارترین شرایط همودینامیکی باشد.