دانلود ترجمه مقاله یک علت بسیار نادر دیسفاژی – الزویر ۲۰۱۸

6,000 تومان

یک مرد 78 ساله به دیسفاژی پیشرونده برای مواد جامد و مایعات به مدت 6 ماه مبتلا شده است. او سابقه پزشکی قبلی بیماری مزمن انسدادی ریوی  (COPD) و فشار خون شریانی داشته و قبلا تشخیص داده شده بوده سل ریوی دار که با موفقیت درمان شده بود.او همچنین 2 سال قبل برای سوزش معده، بدون هیچگونه اختلالی، اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی انجام داده بود. بیمار هیچ نشانه دیگری را گزارش نکرد و معاینه فیزیکی چیزی را نشان نمی داد. آنالیز آزمایشگاه مقدار هموگلوبین  و همچنین عملکرد یونوگرام، عملکرد کلیه و کبد، ومیزان آلبومین و همه پروتئین های سرم را طبیعی نشان داد. چند روز قبل CT اسکن قفسه سینه برای ارزیابی  COPDانجام شد و نشان داد که ضخیم شدن ضایعه مری در ناحیه مرطوب، بیشتر در سومین وسط، با کمپلکس های کم سدیم هوا زیرزیرزایی نشان داده شده است. ضخیم شدن دیواره مری را نشان داد که در لایه سوم بیشتر بود وبا یک سری کیست های …