دانلود ترجمه مقاله شارژ تصادفی خودروهای برقی در شبکه های توزیع برق هوشمند – الزویر ۲۰۱۸

38,000 تومان

به تازگی خودروهای برقی (EVs) به دلیل قابلیت آنها به عنوان منبع توان مساعد محیط زیست توجه زیادی را به خود جلب می کنند. EVs پتانسیل جایگزینی در برابر وسایل نقلیه ی موتور احتراقی برای حمل و نقل عمومی را دارد. یک راهبرد برای تخصیص ایده آل و اندازه گیری ایستگاه های شارژ RES و EV همراه با مدیریت فرآیند شارژ خودرو در [1] و [2] مورد بحث قرار گرفته است. افزایش قدرت مشتریان بواسطه ی استفاده از خودروهای برقی (EV) در [3] مورد بررسی قرار گرفته است. این امر به ویژه در صورت عدم دسترسی به شبکه برای مدت زمان زیاد قدرتمند است.