دانلود ترجمه مقاله اصطکاک بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

این مقاله، نقش اصطکاک نیروی کار در متعادل سازی بازگشت سرمایه در کشور های مختلف را مورد بررسی قرار میدهد. در این مطالعه نشان داده شده است که افزایش در نرخ تولید در کشور موجب پاسخ کوهانه ای شکل در سرمایه گذاری ها میشود. این پاسخ از نظر تجربی پشتیبانی شده و با پیش بینی مدل های استاندارد نئوکلاسیک تناقض دارد، زیرا در این مدل افزایش اولیه ی گسترده در سرمایه گذاری ها ، سپس با یک کاهش شدید همراه میشود. در مرکز این مکانیزم، میتوان تاثیر قیمت را مشاهده کرد.