دانلود ترجمه مقاله ویژگی دارویی و بخش های فعال بادرنجبویه دنایی – هینداوی ۲۰۱۹

19,000 تومان

این مطالعه نشان داد که بادرنجبویه دنایی دارای اجزای مفیدی است که می توانند برای توسعه دارو مورد استفاده قرار گیرند. در حال حاضر، شواهد حاکی از آن است که گیاهان دارویی دارای خواص داریی با عوارض جانبی همراه هستند. نتیجه این مطالعه نشان دهنده اثر سیتوتوکسی نسبتا قوی عصاره متانول بادرنجبویه دنایی و محتوای بالای فنل ها و فلاونوئیدها در این عصاره ها است. بر اساس این نتایج، بادرنجبویه دنایی می تواند یک گزینه مناسب برای طراحی و تولید دارو های ضد سرطان باشد. با این حال، همانطور که از این بررسی پیدا است