دانلود ترجمه مقاله کاهش دادن ریسک استروک و مورتالیتی در رواسکولیرازیشِن کرونری – الزویر ۲۰۱۸

8,000 تومان

هنگامی که درباره ی جراحی قلب یا پروسیجر های مداخله ای کاردیولوژی صحبت می کنیم، هم از دیدگاه پزشکان و هم بیماران، استروک یکی از مخرب ترین عوارض احتمالی در نظر گرفته می شود — و برای برخی، حتی از مرگ نیز بدتر است. در مورد کرونری رواسکولاریزیشن، گرفتینگ با بایپسِ کرونری آرتری (سی.اِی.بی.جی) می تواند