بایگانی برچسب: ادبیات نظری برند

پرسشنامه استاندارد بهبود برند(1392)

پرسشنامه استاندارد بهبود برند(نشان تجاری) توسط محقق در سال 1392 ساخته شد. برگرفته شده از [...]

ادبیات نظری برند

ادبیات نظری برند ادبیات نظری برند:یکی از نقاط عدم توافق میان اندیشمندان حوزه بازاریابی، ارائه [...]

ادبیات نظری برند

ادبیات نظری برند ادبیات نظری برند:ایده ­ي برند حداقل به حدود 5000 سال قبل برمی‌گردد. [...]

ادبیات نظری برند 2

ادبیات نظری برند ادبیات نظری برند:ایدهي برند حداقل به حدود 5000 سال قبل برمی‌گردد. پس [...]