بایگانی برچسب: برند

دانلود ترجمه مقاله اثر رسانه های اجتماعی بر کارکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله اثر رسانه های اجتماعی بر کارکرد شرکت – الزویر ۲۰۱۷:نتایج این تحقیق [...]

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند دن برنک(2006)

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند توسط دن برنک در سال 2006 دارای 25 سوال [...]

پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان بامگارز(2010)

پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان بامگارز و همکاراندر سال 2010 طراحی شده است و [...]

ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ چیست؟

ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اوایل سال 1990 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن [...]

تاثیر اعتبار برند بر وفادار مشتریان

اعتباربرند در این مقاله سعی می شود اعتبار برند بر وفادار مشتریان را برسی کنیم.در [...]

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند (حسینی و همکاران 1389)

پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی برند توسط حسینی و همکاران در سال 1389 طراحی و ساخته [...]

پرسشنامه استاندارد بهبود برند(1392)

پرسشنامه استاندارد بهبود برند(نشان تجاری) توسط محقق در سال 1392 ساخته شد. برگرفته شده از [...]

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران(2011)

پرسشنامه استاندارد ارزش ويژه برند توسط نام و همکاران در سال  2011 ساخته شد. پرسشنامه [...]

ادبیات نظری برند

ادبیات نظری برند ادبیات نظری برند:یکی از نقاط عدم توافق میان اندیشمندان حوزه بازاریابی، ارائه [...]

ادبیات نظری برند

ادبیات نظری برند ادبیات نظری برند:ایده ­ي برند حداقل به حدود 5000 سال قبل برمی‌گردد. [...]