دانلود ترجمه مقاله همپوشانی میان استراتژی های ادراکی و تحلیلی – امرالد ۲۰۱۸

18,000 تومان

در مجموع، این مقاله به بررسی بحث طولانی مدت پیرامون تسلط و توالی عملیات در بین حالات شهودی و تحلیلی می پردازد. در راستای این هدف، این مقاله باورهای قبلی در مورد تفکر تحلیلی نسبت به ساخت های کاملا عینی و منطقی را بررسی کرده و در مورد علت غیر واقعی بودن این نظریه در محیط بحرانی بحث می کند. بررسی ما نشان می دهد که مدیران بحران با تجربه معمولا از حالت شهودی به عنوان راهبرد پیش فرض خود استفاده می کنند. اما همچنین از شهود و تحلیل به عنوان دو ورودی مجزا در شرایط مختلف بهره می برند. فرماندهین با تجربه در هنگام رویاویی با مشکل انتخاب از دانش تجربی گسترده ی خود استفاده می کنند تا گزینه های ممکن را از طریق یک آزمون سریع تعیین نمایند.