دانلود ترجمه مقاله القای جوانه زنی بذر علف ها به وسیله دود و کاریکین حاصل از دود – اسپرینگر ۲۰۱۸

18,000 تومان

مشخص شد که دود حاصل از گیاه و آب دود، جوانه زنی گونه های متعددی گیاهی را از مناطق مستعد آتش و مناطق بدون آتش، تحریک می نماید. ردیابی KAR1 در دود، فرصت جدیدی برای استفاده از آن برای بهبود جوانه زنی بذرهای حساس به دود، و نیز به همان خوبی در بذرهای غیر حساس، ایجاد می کند. بسیار مهم است که، مکانیسم شکست خواب و جوانه زنی گندمه ها در A. fatua، یک علف هرز آفت جدی در اکوسیستم های کشاورزی مناطق متعدد، از جمله لهستان، کشف گردد. معلوم گردید که KAR1 برای ابراز اثر تحریک کنندگی خود، به جیبرلین های اندوژن، فعالیت اتیلنی، و احتمالا تخریب ABA، نیاز دارد.