دانلود ترجمه مقاله کیت ابزار CRISPR جهت ویرایش ژنوم و فراتر از آن – NATURE 2018

21,000 تومان

توسعه ابزار و تکنولوژی های جدید برای پیشرفت علمی ضروری است. برنده جایزه نوبل سیدنی برنر نقل کرده: “پیشرفت در علم به تکنیک های جدید، اکتشافات جدید و ایده های جدید، احتمالا در آن راستا بستگی دارد “.مسلما، فناوری های مبتنی بر CRISPR، محققان را با یک جعبه ابزار بی سابقه توانمند کرده اند. تاریخ زیست شناسی مولکولی، CRISPR-Cas9 را در میان ابزارهای اصلی قرار می دهد که اکتشاف های پیشرفته و پیشرفت های روش شناختی را در علم فراهم می کند.