دانلود ترجمه مقاله TUG1 افزایش پیشرفت سرطان پروستات با فعالیت به عنوان یک ceRNA از miR-26a – نشریه Bioscirep 2018

13,000 تومان

برخی مطالعات نشان داده اند که افزایش سطح lncRNA ها برای تومورزایی در انواع فرآیندهای سلولی بیولوژیکی و سرطان های متعدد ضروری است. تعداد زیادی از lncRNA های جدید، از جمله HOTAIR، MALAT-1، و GAS5 [17-17]، فرآیندهای متعدد سلولی که برای تومورزایی و پیشرفت PCa مهم هستند را تنظیم می-کنند. در ابتدا گزارش می شد که بیان TUG1 در پاسخ به تیمار تائورین سلول های شبکیه موش در حال رشد افزایش می یابد