دانلود ترجمه مقاله بهبود سیستمهای اطلاعات زیست محیطی و کیفیت داده ها توسط سیستم حسابداری محیط زیست – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

یکپارچه سازی سیستماتیک اطلاعات اقتصادی و محیطی، امری لازم و ضروری برای تصمیم گیری است. در حالی که تمرکزSEIS بر اطلاعاتی محیطی فیزیکی است، باید در نظر گرفت که این اطلاعات را چگونه می توان با داده های اقتصادی، ادغام و یکپارچه نمود بنابراین، دامنه ی گسترده ای از کاربردها توسط دولت و کسب و کار را توانمند می سازد. SEEA مفاهیم و ساختارهای مفیدی را برای این یکپارچه سازی فراهم می سازد و کشورها و نهادهای بین المللی از آن به عنوان پلت فرم اطلاعاتی در تصمیم گیری استفاده می کنند،…